Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 37
«  Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Dawidowy. Nie obruszaj się na złośników, nie bądź zawistny wobec złoczyńców! [2] »Bo uwiędną rychło jak trawa i wyschną jak bujna zieleń. [3] »Zaufaj Panu i czyń dobrze, żyj w kraju i dbaj o wierność! [4] »I kochaj się w Panu, a spełni życzenia serca Twego! [5] »Porucz Panu swój los i zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni! [6] »I wywiedzie sprawiedliwość twoją jak światło, a prawo twoje jak jasne południe. [7] »Poddaj się Panu i oczekuj Go; nie obruszaj się na tego, któremu się szczęści, na człowieka, który knuje złe zamiary! [8] »Zaprzestań gniewu, i zaniechaj zapalczywości! Nie gniewaj się, gdyż to wiedzie tylko do złego! [9] »Bo złośnicy będą wytępieni, ale ci, którzy oczekują Pana, odziedziczą ziemię. [10] »Jeszcze chwilka, a nie będzie bezbożnego; spojrzysz na miejsce jego, już go tam nie będzie. [11] »Lecz cisi posiądą ziemię i rozkoszować się będą pełnią pokoju. [12] »Bezbożny źle myśli o sprawiedliwym i zgrzyta na niego zębami. [13] »Ale Pan śmieje się z niego, bo widzi, że nadchodzi dzień jego. [14] »Bezbożni dobyli miecza i napinają łuk, aby powalić ubogich i biednych, aby wymordować ludzi prawych. [15] »Lecz miecz ich wbije się w ich własne serce, a łuki ich będą strzaskane. [16] »Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego, niż wiele dostatków u bezbożnych. [17] »Bo ramiona bezbożnych będą połamane, ale sprawiedliwych Pan podeprze. [18] »Zna Pan dni pobożnych, przeto dziedzictwo ich przetrwa na wieki. [19] »Nie będą zawstydzeni w złym czasie, a w dniach głodu będą nasyceni. [20] »Zaiste, bezbożni wyginą, a nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczeją, pójdą z dymem. [21] »Bezbożny pożycza, a nie oddaje, lecz sprawiedliwy lituje się i rozdaje. [22] »Bo ci, którym On błogosławi, posiądą ziemię, a ci, których On przeklnie, będą wytępieni. [23] »Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, który Mu się podoba. [24] »Jeśli upadnie, nie będzie powalony, gdyż Pan podtrzyma go ręką. [25] »Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem sprawiedliwego, który by był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba. [26] »Zawsze lituje się i pożycza, a potomstwo jego jest błogosławione. [27] »Stroń od złego i czyń dobrze, a zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie! [28] »Bo Pan miłuje prawo i nie opuszcza swoich wiernych, na wieki zachowa ich; ale potomstwo bezbożnych będzie wytępione. [29] »Sprawiedliwi posiądą ziemię i zamieszkają w niej na wieki. [30] »Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrość, a jego język głosi prawo. [31] »Nauka Boga jest w sercu jego, nie chwieją się kroki jego. [32] »Bezbożny czyha na sprawiedliwego i szuka, aby go zabić. [33] »Pan nie zostawi go w ręku jego i nie potępi go w sądzie. [34] »Ufnie oczekuj Pana i zważaj na drogę Jego, a On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię! Ujrzysz upadek bezbożnych. [35] »Widziałem bezbożnika zuchwałego, rozpierającego się jak cedr Libanu. [36] »Ale znikł i nie było go; szukałem go, ale nie mogłem go znaleźć. [37] »Przeto bądź niewinny i zważaj na to, co prawe, bo przyszłość należy do męża pokoju. [38] »Lecz przestępcy razem zginą, potomstwo bezbożnych będzie wytępione. [39] »Wszakże zbawienie sprawiedliwych jest od Pana, On jest ich obroną czasu niedoli. [40] »Pan wspomaga ich i ratuje; ratuje ich od bezbożnych i wspomaga ich, bo zaufali Mu. 
«  Księga Psalmów 36 Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl