Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 38
«  Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38 Księga Psalmów 39  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(38:1) Psalm Dawida do ofiary pamiątkowej. (38:2) Panie! Nie karz mnie w popędliwości swojej, i nie karć mnie w zapalczywości swojej! [2] »(38:3) Bo strzały Twoje utkwiły we mnie i ciąży nade mną ręka Twoja. [3] »(38:4) Nie ma zdrowej części w ciele moim z powodu gniewu Twojego, nie ma spokoju w kościach moich z powodu grzechu mego. [4] »(38:5) Bo winy moje przerosły głowę moją, są jak wielki ciężar zbyt ciężkie dla mnie. [5] »(38:6) Rany moje cuchną, ropieją z powodu głupoty mojej. [6] »(38:7) Jestem zgięty i bardzo pochylony, dzień cały chodzę w żałobie. [7] »(38:8) Lędźwie moje bowiem pełne są zgorzelin i nie ma zdrowej części w ciele moim. [8] »(38:9) Zdrętwiałem i jestem bardzo skruszony, wyję z bólu serca mego. [9] »(38:10) Panie! Tobie wiadome wszystko pragnienie moje i przed Tobą nie jest zakryte wzdychanie moje. [10] »(38:11) Serce moje bije gwałtownie, opuściła mnie siła moja, nawet jasność oczu moich znikła. [11] »(38:12) Przyjaciele moi i bliscy moi trzymają się z dala ode mnie nieszczęsnego, a krewni moi stronią ode mnie. [12] »(38:13) I zastawiają sidła ci, co godzą na życie moje; a ci, co życzą mi nieszczęścia, grożą zagładą i nieustannie knują zdradę. [13] »(38:14) Lecz ja jak człowiek głuchy nie słyszę i jestem jak niemy, który nie otwiera ust swoich. [14] »(38:15) I stałem się jak głuchy, który nie ma odpowiedzi w ustach. [15] »(38:16) Bo w Tobie, Panie, nadzieja moja: Ty wysłuchasz, Panie, Boże mój! [16] »(38:17) Bo pomyślałem: Niechaj nie radują się z powodu mnie, którzy wynoszą się nade mnie, gdy potkną się nogi moje! [17] »(38:18) Bom ja bliski upadku i stale czuję ból mój. [18] »(38:19) Wyznaję winę swoją, martwię się z powodu grzechu swego. [19] »(38:20) Lecz nieprzyjaciele moi żyją i są mocni, i wielu jest takich, którzy nienawidzą mnie bez przyczyny. [20] »(38:21) A ci, co złem za dobre odpłacają, prześladują mnie, że ja zabiegam o dobro. [21] »(38:22) Nie opuszczaj mnie, Panie, Boże mój! Nie bądź ode mnie daleki! [22] »(38:23) Spiesz mi z pomocą, Panie, zbawienie moje! 
«  Księga Psalmów 37 Księga Psalmów 38 Księga Psalmów 39  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl