Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 4
«  Księga Psalmów 3 Księga Psalmów 4 Księga Psalmów 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(4:1) Przewodnikowi śpiewu z grą na strunach. Psalm Dawida. (4:2) Wysłuchaj mnie, gdy wołam, Boże mój sprawiedliwy! W ucisku dałeś mi swobodę. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj modlitwę moją! [2] »(4:3) Wy, ludzie, dopóki lżona będzie cześć moja? Czemu kochacie się w marności i uganiacie się za kłamstwem? Sela. [3] »(4:4) Wiedzcie, że Pan cudownie okazał mi łaskę, Pan słyszy, gdy wołam do Niego. [4] »(4:5) Drżyjcie i nie grzeszcie! Rozmyślajcie w sercu swym na łożach swych i milczcie! Sela. [5] »(4:6) Składajcie ofiary prawe i ufajcie Panu! [6] »(4:7) Wielu mówi: Obyśmy oglądali dobre! Rozjaśnij nad nami światło oblicza swego, Panie! [7] »(4:8) Wlałeś w serce moje więcej radości, niż oni mają w czasie obfitości zboża i wina. [8] »(4:9) W pokoju się położę i także zasnę, bo Ty jedynie, Panie, dasz mi spocząć bezpiecznie. 
«  Księga Psalmów 3 Księga Psalmów 4 Księga Psalmów 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl