Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 41
«  Księga Psalmów 40 Księga Psalmów 41 Księga Psalmów 42  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(41:1) Przewodnikowi chóru, psalm Dawida. (41:2) Szczęsny ten, który zważa na biedaka, Pan wyratuje go w czasie niedoli! [2] »(41:3) Pan ustrzeże go i zachowa przy życiu, szczęśliwy będzie na ziemi; i nie wyda go na pastwę nieprzyjaciół jego. [3] »(41:4) Pan pokrzepi go na łożu boleści; uleczysz w chorobie jego wszystkie słabości jego. [4] »(41:5) Jam rzekł: Panie, zmiłuj się nade mną! Ulecz duszę moją, gdyż zgrzeszyłem przeciw Tobie! [5] »(41:6) Nieprzyjaciele moi mówią źle o mnie: Kiedyż umrze i zaginie imię jego? [6] »(41:7) Jeśli mnie który odwiedza, mówi fałsz; serce jego gromadzi złośliwość, i gdy on tylko wyjdzie, rozpowiada ją. [7] »(41:8) Wszyscy, co mnie nienawidzą, szepcą między sobą przeciwko mnie, obmyślają zło przeciw mnie: [8] »(41:9) Przylgnęło do niego coś nieszczęsnego, legł i już nie powstanie. [9] »(41:10) Nawet bliźni, z którym żyłem w pokoju, któremu zaufałem, który jadł mój chleb, podniósł piętę przeciwko mnie. [10] »(41:11) Ale Ty, Panie, zmiłuj się nade mną i podnieś mnie, a odpłacę im! [11] »(41:12) Po tym poznam, że sobie mnie upodobałeś, gdy nieprzyjaciel mój nie zatriumfuje nade mną. [12] »(41:13) Lecz wesprzesz mnie dzięki niewinności mojej i umocnisz mnie przed sobą na wieki. [13] »(41:14) Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, od wieku aż na wieki! Amen, Amen! 
«  Księga Psalmów 40 Księga Psalmów 41 Księga Psalmów 42  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl