Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 42
«  Księga Psalmów 41 Księga Psalmów 42 Księga Psalmów 43  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(42:1) Przewodnikowi chóru, pieśń pouczająca Korachitów. (42:2) Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, o Boże! [2] »(42:3) Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? [3] »(42:4) Łza jest mi chlebem we dnie i w nocy, gdy pytają mnie co dzień: Gdzież jest twój Bóg? [4] »(42:5) Wspominam to i daję upust swym myślom, jak pielgrzymowałem w tłumie, prowadziłem ich do domu Bożego wśród głosów radości i dziękczynienia ludu świętującego. [5] »(42:6) Czemu smucisz się, duszo moja, i czemu trwożysz się we mnie? Ufaj Bogu, gdyż jeszcze wyznawać Go będę, że On zbawieniem moim i Bogiem moim! [6] »(42:7) Dusza moja smuci się we mnie, gdy wspominam Ciebie z krainy Jordanu i szczytów Hermonu, na górze Misar. [7] »(42:8) Przepaść przyzywa przepaść w szumie wodospadów Twoich; wszystkie wały Twoje i fale Twoje przeszły nade mną. [8] »(42:9) W dzień wołam: Niech ześle Pan łaskę swoją! I w nocy śpiewam Mu pieśń, modlę się do Boga życia mego. [9] »(42:10) Mówię do Boga: Opoko moja, czemuś zapomniał o mnie? Czemu smutny chodzę, gdy trapi mnie nieprzyjaciel? [10] »(42:11) Jest mi tak, jakby łamano mi kości, gdy ze mnie szydzą nieprzyjaciele moi, mówiąc do mnie co dzień: Gdzie jest Bóg twój? [11] »(42:12) Czemu smucisz się duszo moja i czemu trwożysz się we mnie? Ufnie oczekuj Boga, gdyż jeszcze wyznawać Go będę, że On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. 
«  Księga Psalmów 41 Księga Psalmów 42 Księga Psalmów 43  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl