Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 43
«  Księga Psalmów 42 Księga Psalmów 43 Księga Psalmów 44  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bądź sędzią moim, Boże, i prowadź sprawę moją z ludźmi bezbożnymi! Wybaw mnie od ludzi fałszywych i złośliwych! [2] »Czemu mię odrzuciłeś? Czemu chodzę smutny, gdy nieprzyjaciel mnie dręczy? [3] »Ześlij światło swoje i prawdę swoją, niech mnie prowadzą, niech mnie zaprowadzą na Twą świętą górę i do Twoich przybytków, [4] »abym mógł przystąpić do ołtarza Bożego, do Boga wesela i radości mojej, i wysławiał Cię na cytrze, Boże, Boże mój! [5] »Czemu się smucisz, duszo moja, i czemu się trwożysz we mnie? Ufnie oczekuj Boga, gdyż jeszcze wyznawać Go będę, że On jest zbawieniem moim i Bogiem moim. 
«  Księga Psalmów 42 Księga Psalmów 43 Księga Psalmów 44  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl