Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 44
«  Księga Psalmów 43 Księga Psalmów 44 Księga Psalmów 45  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(44:1) Przewodnikowi chóru, pieśń pouczająca Korachitów. (44:2) Boże, na własne uszy słyszeliśmy, ojcowie nasi opowiadali nam o dziele, którego dokonałeś za dni ich, w czasach dawnych. [2] »(44:3) Tyś ręką swą wypędził pogan, a ich osadziłeś; wytępiłeś narody, a ich rozkrzewiłeś. [3] »(44:4) Bo nie mieczem swoim posiedli ziemię, ani ramię ich pomogło im, lecz prawica Twoja i ramię Twoje oraz światło oblicza Twego, boś ich sobie upodobał. [4] »(44:5) Tyś sam Królem moim, Boże; dajże Jakubowi wybawienie! [5] »(44:6) Dzięki Tobie powalimy nieprzyjaciół naszych, dzięki imieniu Twemu zdepczemy przeciwników naszych. [6] »(44:7) Bo nie polegam na łuku moim, ani mnie miecz mój obroni. [7] »(44:8) Ale Ty nas obroniłeś od ciemiężycieli naszych, a nienawidzących nas okryłeś wstydem. [8] »(44:9) Zawsze chlubimy się Bogiem i imię Twoje wiecznie wyznajemy. Sela. [9] »(44:10) A jednek odrzuciłeś i hańbą nas okryłeś, i nie wyruszyłeś z wojskami naszymi. [10] »(44:11) Każesz nam cofać się przed nieprzyjacielem, a nienawidzący nas złupili nas. [11] »(44:12) Wydałeś nas jak owce na żer, a rozproszyłeś nas między pogan. [12] »(44:13) Sprzedałeś lud swój za darmo i nic nie zyskałeś na sprzedaży ich. [13] »(44:14) Wydałeś nas na wzgardę sąsiadom naszym, na szyderstwo i na pośmiewisko otoczeniu naszemu. [14] »(44:15) Uczyniłeś nas przysłowiem u pogan, narody głową kiwają nad nami. [15] »(44:16) Zawsze myślę o hańbie mojej, a wstyd okrywa twarz moją, [16] »(44:17) gdy słyszę głos bluźniercy i szydercy, gdy mam przed sobą mściwego nieprzyjaciela. [17] »(44:18) To wszystko przyszło na nas, a jednak nie zapomnieliśmy Ciebie i nie sprzeniewierzyliśmy się przymierzu Twemu. [18] »(44:19) Serce nasze nie odwróciło się od Ciebie, ani kroki nasze nie zeszły ze ścieżki Twojej. [19] »(44:20) Rozbiłeś nas w miejscu szakali i okryłeś nas cieniem śmierci. [20] »(44:21) Gdybyśmy byli zapomnieli imienia Boga naszego, a wyciągnęli ręce nasze do Boga cudzego: [21] »(44:22) Czyżby Bóg nie wybadał tego? On bowiem zna skrytości serca. [22] »(44:23) Ale z powodu Ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. [23] »(44:24) Obudź się! Czemu śpisz, Panie? Przebudź się, nie odrzucaj nas na wieki! [24] »(44:25) Czemu zakrywasz oblicze Twoje, zapominasz o nędzy i udręce naszej? [25] »(44:26) Powalona bowiem w proch jest dusza nasza, przylgnęło do ziemi ciało nasze. [26] »(44:27) Powstań, przyjdź nam z pomocą i wyzwól nas dzięki łasce swojej! 
«  Księga Psalmów 43 Księga Psalmów 44 Księga Psalmów 45  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl