Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 47
«  Księga Psalmów 46 Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(47:1) Przewodnikowi chóru, psalm Korachitów. (47:2) Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie! Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym, [2] »(47:3) gdyż Pan, Najwyższy, jest groźny, jest wielkim Królem całej ziemi! [3] »(47:4) Poddał ludy pod moc naszą, a narody pod stopy nasze. [4] »(47:5) Wybrał nam dziedzictwo nasze, chlubę Jakuba, którego miłuje. Sela. [5] »(47:6) Ruszył na górę Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy odgłosie trąb. [6] »(47:7) Grajcie Bogu, grajcie, grajcie Królowi naszemu, grajcie! [7] »(47:8) Bóg bowiem jest Królem całej ziemi, śpiewajcie pieśń pięknie ułożoną! [8] »(47:9) Bóg Królem ludów, Bóg siedzi na swym tronie świętym. [9] »(47:10) Książęta ludów zebrali się, jako lud Boga Abrahama, gdyż do Boga należą możni świata, lecz On jest Najwyższy. 
«  Księga Psalmów 46 Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl