Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 48
«  Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(48:1) Pieśń, psalm Korachitów. (48:2) Wielki jest Pan i wielce chwały godzien w mieście Boga naszego, na swej górze świętej. [2] »(48:3) Pięknie wznosi się, rozkoszą całej ziemi jest góra Syjon, prawdziwa siedziba Boga, miasto Króla Wielkiego. [3] »(48:4) Bóg w pałacach jego okazał się jako warowny gród. [4] »(48:5) Bo oto królowie zgromadzili się, wyruszyli razem, [5] »(48:6) lecz gdy to ujrzeli, osłupieli, przestraszyli się i pierzchnęli. [6] »(48:7) Zdjęło ich tam drżenie, bóle jak kobietę rodzącą. [7] »(48:8) Wiatrem wschodnim rozbiłeś okręty Tarszyszu. [8] »(48:9) Cośmy słyszeli, tośmy widzieli w mieście Pana Zastępów, w mieście Boga naszego; Bóg je utwierdzi na wieki. Sela. [9] »(48:10) Wspominamy, Boże, łaskę Twoją w świątyni Twojej. [10] »(48:11) Jak imię Twoje, Boże, tak i chwała Twoja jest po krańce ziemi; prawica Twoja pełna jest sprawiedliwości. [11] »(48:12) Raduje się góra Syjon, weselą się córki Judzkie z sądów Twoich [12] »(48:13) Okrążcie Syjon i obejdźcie go, policzcie jego wieżyce! [13] »(48:14) Bacznie oglądajcie jego wały, a przejdźcie się po pałacach jego, abyście mogli opowiadać to rodowi przyszłemu, [14] »(48:15) że to jest Pan, nasz Bóg na wieki wieków. On naszym wodzem aż do śmierci. 
«  Księga Psalmów 47 Księga Psalmów 48 Księga Psalmów 49  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl