Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 50
«  Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Asafa. Bóg Najwyższy, Pan, przemówił i wezwał ziemię od wschodu słońca aż do zachodu jego. [2] »Bóg zajaśniał z Syjonu, w pełni krasy. [3] »Bóg nasz przybywa i nie milczy; ogień płonie przed Nim, a dokoła Niego zrywa się gwałtownie burza. [4] »Przyzywa z góry niebiosa i ziemię na sąd ludu swego: [5] »Zgromadźcie mi wiernych Moich, którzy zawarli ze Mną przymierze przy ofierze! [6] »Niech niebiosa zwiastują sprawiedliwość Jego, gdyż Bóg jest sędzią! Sela. [7] »Słuchajcie, ludu Mój, będę mówił, Izraelu, będę ciebie przestrzegał: Bogiem, Bogiem twoim jestem! [8] »Ganię cię nie z powodu krwawych ofiar twoich, całopalenia twoje są zawsze przede Mną. [9] »Nie wezmę byka z domu twego, ani kozłów z obór twoich. [10] »Mój bowiem jest wszelki zwierz leśny, tysiące zwierząt na górach. [11] »Znam wszelkie ptactwo gór i Moje jest stworzenie pól. [12] »Gdybym łaknął, nie mówiłbym ci o tym, bo Mój jest okrąg ziemi i jego bogactwo. [13] »Czyż jadam mięso byków albo piję krew kozłów? [14] »Ofiaruj Bogu dziękczynienie i składaj Najwyższemu śluby swoje! [15] »I wzywaj Mnie w dniu niedoli, wybawię cię, a ty Mnie uwielbisz! [16] »Lecz do bezbożnego rzecze Bóg: Czemu powtarzasz przykazanie Moje i masz przymierze Moje na ustach swych? [17] »Wszak nienawidzisz karności i lekceważysz słowa Moje. [18] »Gdy widzisz złodzieja, bratasz się z nim, a z wszetecznikami zadajesz się. [19] »Ustom swym pozwalasz mówić złe, a język twój knuje zdradę. [20] »Gdy siedzisz wśród swoich, oczerniasz brata swego, lżysz syna matki swojej. [21] »To czyniłeś, a Ja milczałem, więc mniemałeś, żem Tobie podobny; karcę cię i stawiam to przed oczy twoje. [22] »Zważcie to wy, co zapominacie Boga, bym was nie rozdarł, a nie będzie ratunku! [23] »Kto ofiaruje dziękczynienie, czci Mnie, a temu, kto nienagannie postępuje, objawię zbawienie Boże. 
«  Księga Psalmów 49 Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl