Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 51
«  Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(51:1) Przewodnikowi chóru, psalm Dawida. (51:2) Gdy przyszedł do niego prorok Natan po jego cudzołóstwie z Batsebą. (51:3) Zmiłuj się nade mna Boże, według łaski swojej, zgładź występki moje według wielkiej litości swojej! [2] »(51:4) Obmyj mnie zupełnie z winy mojej i oczyść mnie z grzechu mego! [3] »(51:5) Ja bowiem znam występki swoje i zawsze jestem świadom grzechu mego. [4] »(51:6) Przeciw Tobie, przeciw Tobie jedynie zgrzeszyłem i uczyniłem to, co złego w oczach Twoich, abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku, czysty w sądzie swoim. [5] »(51:7) Wiem, że urodziłem się w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka moja. [6] »(51:8) Wiem, że Ty kochasz prawdę w sercu i objawiasz mi mądrość ukrytą. [7] »(51:9) Pokrop mnie hyzopem, abym był czysty; obmyj mnie, a będę bielszy nad śnieg! [8] »(51:10) Daj mi usłyszeć radość i wesele, niech się rozradują moje kości skruszone! [9] »(51:11) Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi i zgładź wszystkie moje winy! [10] »(51:12) Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha stałego odnów we mnie! [11] »(51:13) Nie odrzucaj mnie od oblicza swego i nie odbieraj mi Ducha swego świętego! [12] »(51:14) Przywróć mi radość z wybawienia Twego i wesprzyj mnie duchem ochoczym! [13] »(51:15) Odstępców będę uczył dróg Twoich, aby grzesznicy nawrócili się do Ciebie. [14] »(51:16) Wybaw mnie od zbrodni, Boże, Boże zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją! [15] »(51:17) Panie! Otwórz wargi moje, aby usta moje głosiły chwałę Twoją! [16] »(51:18) Bo nie żądasz ofiar - dałbym Ci je, w całopaleniach nie kochasz się. [17] »(51:19) Ofiary Bogu miłe - to duch skruszony, sercem złamanym i skruszonym nie wzgardzisz, o Boże. [18] »(51:20) Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi, odbuduj mury Jeruzalemu! [19] »(51:21) Wtedy przyjmiesz prawe ofiary i dary, wtedy złożą cielce na ołtarzu Twoim. 
«  Księga Psalmów 50 Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl