Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 52
«  Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52 Księga Psalmów 53  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(52:1) Przewodnikowi chóru. Pieśń pouczajaca Dawida. (52:2) Gdy przybył Edomita Doeg i doniósł Saulowi, i rzekł do niego: Dawid wszedł do domu Achimelecha. (52:3) Czemu się chlubisz złością, bohaterze? Łaska Boża trwa wiecznie. [2] »(52:4) Knujesz zło, język twój jak ostry nóż sprawco zdrady! [3] »(52:5) Miłujesz raczej zło niż dobro, kłamstwo niż słowo prawdy. Sela. [4] »(52:6) Języku zdradliwy miłujesz wszelkie słowa szkodliwe. [5] »(52:7) Przeto Bóg zniszczy cię na wieki, pochwyci cię i wyrwie z namiotu i wykorzeni cię z ziemi żyjących. Sela. [6] »(52:8) Ujrzą to sprawiedliwi i bać się będą, śmiać się będą z niego: [7] »(52:9) Oto człowiek, który nie chciał mieć ostoi swojej w Bogu, ale ufał wielkim bogactwom swoim, był dumny z chciwości swojej. [8] »(52:10) Lecz ja jestem jak oliwka zielona w domu Bożym; zaufałem łasce Bożej na wieki wieków. [9] »(52:11) Będę wyznawał Cię, Panie, na wieki, bo to uczyniłeś, i będę zwiastował wobec wiernych Twoich imię Twoje, bo jest dobre. 
«  Księga Psalmów 51 Księga Psalmów 52 Księga Psalmów 53  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl