Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 53
«  Księga Psalmów 52 Księga Psalmów 53 Księga Psalmów 54  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(53:1) Przewodnikowi chóru, na nutę: Choroba... Pieśń pouczająca Dawida. (53:2) Głupi rzekł w sercu swym: Nie ma Boga. Zepsutymi, obrzydliwymi są w postępowaniu; nie ma nikogo, kto by dobrze czynił. [2] »(53:3) Bóg spogląda z niebios na synów ludzkich, by obaczyć, czy jest kto rozumny, czy szuka kto Boga. [3] »(53:4) Lecz wszyscy odstąpili, wspólnie zwyrodnieli, nie ma kto by dobrze czynił, nie ma ani jednego. [4] »(53:5) Czyż nie mają rozumu złoczyńcy, którzy pożerają lud mój? Jedzą chleb Boga, ale nie wzywają Go. [5] »(53:6) Potem drżeć będą ze strachu, jakiego dotąd nie było; Bóg bowiem rozproszy kości oblegających cię, będą okryci hańbą, bo Bóg wzgardził nimi. [6] »(53:7) Oby przyszło Izraelowi wybawienie z Syjonu! Gdy Bóg zmieni los ludu swego, rozraduje się Jakub, rozweseli się Izrael. 
«  Księga Psalmów 52 Księga Psalmów 53 Księga Psalmów 54  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl