Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 59
«  Księga Psalmów 58 Księga Psalmów 59 Księga Psalmów 60  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(59:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: Nie zatracaj... Miktam Dawida. Gdy Saul polecił pilnować domu jego i zabić go. (59:2) Ratuj mnie od nieprzyjaciół moich, Boże mój! Obroń mnie od przeciwników moich! [2] »(59:3) Ratuj mnie od złoczyńców, i wyzwól mnie od morderców! [3] »(59:4) Bo czyhają oto na życie moje, zbierają się przeciwko mnie możni, chociaż jestem bez winy i bez grzechu, Panie! [4] »(59:5) Chociaż jestem niewinny, zbiegają się i ustawają do walki. Powstańże mi na pomoc i zobacz! [5] »(59:6) Ty, Panie, Boże Zastępów, Boże Izraela, obudź się, aby nawiedzić wszystkie ludy! Nie pobłażaj żadnemu zdrajcy! Sela. [6] »(59:7) Wieczorem wracają, wyją jak psy i krążą po mieście. [7] »(59:8) Oto bełkocą z pianą na ustach, zniewagi są na wargach ich: Któż to słyszy? [8] »(59:9) Ale Ty, Panie, śmiejesz się z nich, szydzisz ze wszystkich ludów. [9] »(59:10) Mocy moja, Ciebie wysławiać będę, gdyż Ty, Boże, jesteś twierdzą moją. [10] »(59:11) Bóg mój objawi mi się w łasce swej, Bóg ukaże mi klęskę wrogów moich. [11] »(59:12) Nie zabijaj ich, by nie zapomniał lud mój, rozprosz ich mocą swoją i powal ich, tarczo nasza, Panie! [12] »(59:13) Grzeszne są usta ich; niech uwikłają się w pysze swej i z powodu klątwy i kłamstwa, które mówią! [13] »(59:14) Wygub ich w gniewie, wygub ich doszczętnie! Niech wiedzą, że Bóg panuje w Jakubie aż do krańców ziemi! Sela. [14] »(59:15) Wieczorem wracają, wyją jak psy i krążą po mieście. [15] »(59:16) Włóczą się szukając żeru, a głodni będąc warczą. [16] »(59:17) Ale ja opiewać będę moc Twoją, rano weselić się będę z łaski Twojej, boś Ty był twierdzą moją i ucieczką w czasie mej niedoli. [17] »(59:18) Mocy moja, Tobie będę śpiewał na chwałę, bo Ty, Boże, jesteś twierdzą moją, Boże mój łaskawy. 
«  Księga Psalmów 58 Księga Psalmów 59 Księga Psalmów 60  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl