Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 61
«  Księga Psalmów 60 Księga Psalmów 61 Księga Psalmów 62  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(61:1) Przewodnikowi chóru z grą na strunach. Dawidowy. (61:2) Wysłuchaj, Boże, błagania mojego, zważ na modlitwę moją! [2] »(61:3) Z krańców ziemi wołam do Ciebie w strapieniu serca: Wprowadź mię na skałę wyższą nade mnie! [3] »(61:4) Ty bowiem jesteś schronieniem moim, wieżą obronną przeciwko nieprzyjacielowi. [4] »(61:5) Chciałbym mieszkać w namiocie Twoim wiecznie, ukryć się pod osłoną Twych skrzydeł. Sela. [5] »(61:6) Ty bowiem, Boże, wysłuchałeś ślubów moich, dałeś dziedzictwo tym, którzy boją się imienia Twego. [6] »(61:7) Przedłuż dni króla, niechaj lata jego trwają z pokolenia w pokolenie! [7] »(61:8) Niech panuje wiecznie przed Bogiem; niech go strzeże dobroć i wierność! [8] »(61:9) Tak będę opiewał imię Twe wiecznie, śluby moje spełniać będę codziennie. 
«  Księga Psalmów 60 Księga Psalmów 61 Księga Psalmów 62  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl