Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 63
«  Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63 Księga Psalmów 64  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(63:1) Psalm Dawida, gdy był w pustyni judzkiej. (63:2) Boże! Tyś Bogiem moim, Ciebie szukam, Ciebie pragnie dusza moja; spragnione jest Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. [2] »(63:3) Tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją, [3] »(63:4) gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Wargi moje wysławiać Cię będą. [4] »(63:5) Tak błogosławić Ci będę, póki życia mego, w imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. [5] »(63:6) Dusza moja nasyca się jak szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą Cię wielbić radosnymi wargami. [6] »(63:7) Boże, wspominam Cię na łożu swoim, rozmyślam o Tobie podczas straży nocnych, [7] »(63:8) bo byłeś mi pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł Twoich. [8] »(63:9) Dusza moja przylgnęła do Ciebie, prawica Twoja podtrzymuje mię. [9] »(63:10) Ale ci, którzy godzą na życie moje, by je zniszczyć, zapadną się w głębinach ziemi. [10] »(63:11) Będą oddani na pastwę miecza, staną się łupem szakali. [11] »(63:12) Lecz król będzie się radował, będzie się chlubił w Bogu każdy, kto przysięga na Niego, bo usta kłamców będą zamknięte. 
«  Księga Psalmów 62 Księga Psalmów 63 Księga Psalmów 64  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl