Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 65
«  Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(65:1) Przewodnikowi chóru; psalm Dawida, pieśń. (65:2) Ciebie, Boże, należy chwalić na Syjonie i Tobie ślub spełnić. [2] »(65:3) Wysłuchujesz modlitwy, do Ciebie może przychodzić wszelkie ciało z powodu win. [3] »(65:4) Gdy występki nasze wzięły górę nad nami, Ty je przebaczasz. [4] »(65:5) Szczęsny, którego Ty wybierasz i dopuszczasz, by mieszkał w sieniach Twoich! Nasycimy się dobrami domu Twego, Twego świętego przybytku. [5] »(65:6) Przedziwnie wysłuchałeś nas w dobroci, Boże zbawienia naszego, nadziejo wszystkich krańców ziemi i mórz dalekich. [6] »(65:7) Góry utwierdzasz mocą swoją, przepasany będąc siłą. [7] »(65:8) Uśmierzasz szum morski, szum fal jego i wzburzenie narodów; [8] »(65:9) tak, że mieszkańcy krańców ziemi boją się znaków Twoich; Ty rozweselasz krainy wschodu i zachodu. [9] »(65:10) Nawiedzasz ziemię, zraszasz ją i wzbogacasz ją obficie. Strumień Boży jest pełen wody, przygotowujesz na niej zboże, tak ją przygotowujesz. [10] »(65:11) Napawasz jej bruzdy, równasz jej skiby, spulchniasz ją deszczem, błogosławisz jej plonom. [11] »(65:12) Wieńczysz rok dobrocią swą, a ślady dróg Twoich opływają tłustością. [12] »(65:13) Stepowe pastwiska bujnie zielenią się, a pagórki przepasały się weselem. [13] »(65:14) Błonie przyodziewają się w stada owiec, a doliny okrywają się zbożem; wykrzykują na wyścigi i śpiewają. 
«  Księga Psalmów 64 Księga Psalmów 65 Księga Psalmów 66  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl