Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 67
«  Księga Psalmów 66 Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(67:1) Przewodnikowi śpiewu z grą na strunach; psalm, pieśń. (67:2) Niech nam Bóg miłościw będzie i niech nam błogosławi, niech nad nami rozjaśni oblicze swoje! Sela. [2] »(67:3) Aby poznano na ziemi drogę Twoją, wśród wszystkich ludów zbawienie Twoje. [3] »(67:4) Niech wielbią Cię, Boże, narody; niech wielbią Cię wszystkie narody! [4] »(67:5) Niech się radują i weselą narody, że Ty sądzisz ludy sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi! Sela. [5] »(67:6) Niech wielbią Cię, Boże, narody; niech wielbią Cię wszystkie narody! [6] »(67:7) Ziemia wydała swój plon: Błogosławił nam Bóg, nasz Bóg. [7] »(67:8) Niech nam Bóg błogosławi, a niech się Go boją wszystkie krańce ziemi! 
«  Księga Psalmów 66 Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl