Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 68
«  Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(68:1) Przewodnikowi chóru; psalm Dawida, pieśń. (68:2) Bóg powstaje. Pierzchają nieprzyjaciele Jego i uciekają przed Nim ci, którzy Go nienawidzą. [2] »(68:3) Jak dym się rozchodzi, tak ich rozpraszasz; jak wosk rozpływa się od ognia, tak bezbożni giną przed Bogiem. [3] »(68:4) Ale sprawiedliwi radują się i weselą przed Bogiem, i wykrzykują z radości. [4] »(68:5) Śpiewajcie Bogu, grajcie imieniu Jego! Torujcie drogę Temu, który pędzi po stepach - Pan imię Jego - radujcie się przed Nim! [5] »(68:6) Ojcem sierot i sędzią wdów jest Bóg w swym świętym przybytku. [6] »(68:7) Bóg samotnym daje dom na mieszkanie, wyprowadza więźniów do dobrobytu; lecz oporni pozostali w ziemi spiekłej. [7] »(68:8) Boże! gdyś wychodził przed ludem, gdyś kroczył przez pustynie, Sela, [8] »(68:9) ziemia się trzęsła, a niebiosa rosiły przed Bogiem; oto Synaj drżał przed Bogiem, Bogiem Izraela. [9] »(68:10) Deszcz obfity zsyłałeś, Boże; a gdy dziedzictwo Twoje omdlewało, Ty je orzeźwiałeś. [10] »(68:11) Trzoda Twoja zamieszkała w niej; w dobroci swej, Boże, przygotowałeś ją dla ubogiego. [11] »(68:12) Pan daje hasło, wielki jest zastęp zwiastunek dobrej wieści. [12] »(68:13) Królowie wojsk uciekają, uciekają, ale pani domu dzieli łupy. [13] »(68:14) Czy chcecie spoczywać między opłotkami? Skrzydła gołębicy posrebrzone, a lotki jej mienią się złotem. [14] »(68:15) Gdy tam Wszechmocny rozproszył królów, padał śnieg na Salmonie. [15] »(68:16) Górą Bożą jest góra Baszanu, górą pełną wzgórz góra Baszanu. [16] »(68:17) Czemu zazdrośnie spoglądacie, górskie szczyty, na górę, którą wybrał sobie Bóg na mieszkanie? Pan zamieszka tam na wieki. [17] »(68:18) Wozy Boże niezliczone, mnóstwo tysięcy; Pan przybył z Synaju do świątyni. [18] »(68:19) Wstąpiłeś na wysokość, wiodłeś z sobą jeńców, wziąłeś dary ludzi; nawet oporni mieszkają u Pana Boga. [19] »(68:20) Błogosławiony niech będzie Pan! Codziennie nas nosi Bóg, Zbawca nasz, Sela. [20] »(68:21) Bóg jest nam Bogiem zbawienia, Pan wszechmocny wybawia od śmierci. [21] »(68:22) Zaiste, Bóg strzaska głowę nieprzyjaciół swoich, czaszkę kudłatą tego, który żyje w przewinieniach. [22] »(68:23) Rzekł Pan: Sprowadzę ich z Baszanu, sprowadzę z głębin morskich, [23] »(68:24) aby brodziła noga twoja we krwi, język psów twoich chłeptał krew nieprzyjaciół. [24] »(68:25) Widziano pochody Twoje, Boże! pochody Boga mego, Króla mego w świątyni. [25] »(68:26) Na przedzie szli śpiewacy, potem grajkowie pośród dziewic, bijących w bębny. [26] »(68:27) Wysławiajcie Boga, Pana, w chórach, wy, którzyście z krynicy izraelskiej! [27] »(68:28) Oto Benjamin, najmłodszy, idzie na czele, książęta judzcy ze swymi hufcami, książęta Zebulon, książęta Naftali. [28] »(68:29) Objaw Boże moc swoją, okaż się mocnym, Boże, Ty, który dla nas tyle uczyniłeś! [29] »(68:30) Niechaj królowie złożą Ci dary dla świątyni Twojej w Jeruzalemie! [30] »(68:31) Zgrom zwierzę w trzcinie, stado byków wraz z cielcami ludów! Zdepcz tych, którzy lubują się w pieniądzu, rozprosz narody pragnące wojny! [31] »(68:32) Niech przyjdą dostojnicy z Egiptu, niech Murzyni śpiesznie wyciągną ręce swe do Boga! [32] »(68:33) Królestwa ziemi, śpiewajcie Bogu, grajcie Panu! Sela. [33] »(68:34) Temu, który jeździ na niebiosach, niebiosach odwiecznych. Oto odzywa się głosem swym, głosem potężnym. [34] »(68:35) Przyznajcie Bogu moc! Jego majestat jest nad Izraelem, a moc Jego w obłokach. [35] »(68:36) Straszny jest Bóg w świątyni swej; Bóg Izraela daje moc i siłę ludowi. Niech będzie Bóg błogosławiony! 
«  Księga Psalmów 67 Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl