Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 69
«  Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69 Księga Psalmów 70  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(69:1) Przewodnikowi chóru. Na nutę: Lilie..., Dawidowy. (69:2) Wybaw mnie, Boże, bo wody grożą duszy mojej! [2] »(69:3) Ugrzązłem w głębokim, bezdennym błocie, dostałem się w głębiny wód, a prąd zalewa mnie. [3] »(69:4) Zmęczyłem się wołając, wyschło gardło moje; zamroczyły się oczy moje od czekania na Boga mego. [4] »(69:5) Więcej niż włosów na głowie mojej jest tych, którzy mnie nienawidzą bez przyczyny, silniejsi niż kości moje są ci, którzy mnie zwalczają niesłusznie. Czy mam zwrócić to, czego nie zrabowałem? [5] »(69:6) Boże, Ty znasz głupotę moją, a winy moje nie są Ci tajne. [6] »(69:7) Niech nie doznają zawodu przeze mnie ci, którzy Cię oczekują, Wszechmocny, Panie Zastępów! Niech przeze mnie nie okryją się hańbą ci, którzy Cię szukają, Boże Izraela! [7] »(69:8) Bo dzięki Tobie znoszę hańbę, sromota okrywa oblicze moje. [8] »(69:9) Stałem się obcy braciom swoim i nieznany synom matki swojej. [9] »(69:10) Bo gorliwość o dom Twój zżarła mnie, a urągania urągających Tobie spadły na mnie. [10] »(69:11) Umartwiałem w poście duszę moją, a było to hańbą dla mnie. [11] »(69:12) Gdy zamiast szaty wdziałem na się wór pokutny, stałem się im przysłowiem szyderczym. [12] »(69:13) Gadają o mnie wysiadujący w bramie i do gry na strunach śpiewają o mnie pijacy. [13] »(69:14) Ale ja modlę się do Ciebie, Panie, czasu łaski; Boże! Wysłuchaj mnie w wielkiej dobroci swojej, w wiernej pomocy swojej! [14] »(69:15) Wyrwij mię z błota, abym nie ugrzązł, wyzwól mnie od nieprzyjaciół moich i z głębin wód! [15] »(69:16) Niech nie zaleje mnie fala, nie pochłonie głębia i dół nie zawrze nade mną swej paszczy! [16] »(69:17) Wysłuchaj mnie, Panie, bo dobrą jest łaska Twoja, według wielkiego miłosierdzia Twego wejrzyj na mnie! [17] »(69:18) Nie zakrywaj oblicza swego przed sługą swym, bom utrapiony: Rychło wysłuchaj mnie! [18] »(69:19) Zbliż się do mnie, wyzwól mnie; wybaw mnie z powodu nieprzyjaciół moich! [19] »(69:20) Ty znasz hańbę moją, wstyd mój i zelżywość moją; przed Tobą są wszyscy dręczyciele moi! [20] »(69:21) Hańba skruszyła serce moje tak, że zwątpiłem; oczekiwałem współczucia, ale nadaremnie, i pocieszycieli, lecz nie znalazłem ich. [21] »(69:22) Zamiast pokarmu podali mi żółć, a gdym pragnął, napoili mnie octem. [22] »(69:23) Niechaj stół ich stanie się pułapką dla nich, a ich uczty ofiarne potrzaskiem! [23] »(69:24) Niech zaćmią się oczy ich, by nie widzieli; spraw, by biodra ich zawsze się chwiały! [24] »(69:25) Wylej na nich zapalczywość swoją, niech dosięgnie ich żar gniewu Twego! [25] »(69:26) Niech obóz ich stanie się pustkowiem, niech nikt nie mieszka w namiotach ich! [26] »(69:27) Bo prześladują tego, któregoś Ty uderzył, i pomnażają ból zranionego przez Ciebie. [27] »(69:28) Przydaj winy do winy ich, niech nie dostąpią sprawiedliwości Twojej! [28] »(69:29) Niech będą wymazani z księgi życia, a niech nie będą zapisani wraz z sprawiedliwymi! [29] »(69:30) Jamci nędzny i zbolały; niech mnie podniesie zbawienie Twoje, Boże! [30] »(69:31) Wysławiać będę pieśnią imię Boże i dziękczynieniem będę je uwielbiał. [31] »(69:32) A będzie to milsze Panu niż wół, niż byk z rogami i racicami. [32] »(69:33) Niechaj ujrzą to pokorni i rozradują się; wy, co szukacie Boga, niech ożyje serce wasze! [33] »(69:34) Bo Pan wysłuchuje biednych i nie gardzi więźniami swymi. [34] »(69:35) Niech Go chwalą niebiosa i ziemia, morza i wszystko, co w nich się porusza! [35] »(69:36) Gdyż Bóg wybawi Syjon i odbuduje miasta ziemi judzkiej; i zamieszkają w niej i opanują ją. [36] »(69:37) Potomkowie sług Jego obejmą ją w dziedzictwo; a ci, którzy miłują imię Jego, osiądą w niej. 
«  Księga Psalmów 68 Księga Psalmów 69 Księga Psalmów 70  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl