Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 7
«  Księga Psalmów 6 Księga Psalmów 7 Księga Psalmów 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(7:1) Pieśń Dawida, którą śpiewał Panu z powodu Benjaminity Kusza. (7:2) Panie, Boże mój, Tobie ufam, wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i wyzwól mnie, [2] »(7:3) by mnie który nie porwał jak lew i nie rozszarpał, bo nie ma nikogo, kto by mnie ratował! [3] »(7:4) Panie, Boże mój! Jeśli to uczyniłem, jeśli jest bezprawie na rękach moich, [4] »(7:5) jeśli złem odpłacałem nieprzyjacielowi memu i ograbiłem tego, który mnie gnębił bez powodu, [5] »(7:6) niech ściga mnie nieprzyjaciel mój i pochwyci, i wdepcze w proch ziemi życie moje, a godność moją niech w proch powali! Sela. [6] »(7:7) Powstań, Panie, w gniewie swym, podnieś się przeciwko zaciekłości gnębicieli moich i obudź się, o Boże mój! Postanowiłeś bowiem odbyć sąd. [7] »(7:8) Tłum narodów niech Cię otoczy, a usiądź nad nim na wysokości. [8] »(7:9) Pan sądzi narody. Sądź mnie, o Panie, według sprawiedliwości mojej i według niewinności mojej własnej! [9] »(7:10) Niechże ustanie złość bezbożnych! Boże sprawiedliwy, Ty, który badasz serca i nerki, umocnij sprawiedliwego! [10] »(7:11) Tarczą moją Bóg, wybawiciel ludzi prawego serca. [11] »(7:12) Bóg jest sędzią sprawiedliwym i Bogiem, który codziennie grozi. [12] »(7:13) Zaiste, znowu ostrzy miecz swój, łuk swój napina i nastawia go. [13] »(7:14) Lecz na siebie przygotował broń śmiertelną, strzały swoje czyni ognistymi. [14] »(7:15) Oto poczyna bezprawie, jest brzemienny nieszczęściem, a rodzi kłamstwo. [15] »(7:16) Wykopał dół i wydrążył go, ale sam wpadł w jamę, którą wykopał. [16] »(7:17) Nieszczęście zwraca się na głowę jego, a zbrodnia jego spada na ciemię jego. [17] »(7:18) Będę wyznawał Pana, że jest sprawiedliwy i będę śpiewał imieniu Pana, Najwyższego. 
«  Księga Psalmów 6 Księga Psalmów 7 Księga Psalmów 8  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl