Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 71
«  Księga Psalmów 70 Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »W Tobie, Panie, mam nadzieję, niech nigdy nie będę zawstydzony! [2] »W sprawiedliwości swojej wybaw mię i ratuj mię! Nakłoń ku mnie ucha swego i wspomóż mnie! [3] »Bądź mi skałą schronienia, twierdzą mego ratunku, boś Ty opoką moją i twierdzą moją! [4] »Boże mój! Ratuj mię z ręki bezbożnika, z mocy okrutnego zbrodniarza! [5] »Tyś bowiem nadzieją moją, wszechmocny Panie, ufnością moją od młodości mojej. [6] »Na Tobie polegałem od urodzenia, Tyś obroną moją od łona matki mojej: O Tobie zawsze mówi moja pieśń pochwalna. [7] »Jak dziwny znak byłem dla wielu, lecz Ty jesteś pewną ucieczką moją. [8] »Pełne są usta moje chwały Twojej, uwielbiania Ciebie przez cały dzień. [9] »Nie odrzucaj mię w starości, gdy ustanie siła moja, nie opuszczaj mnie! [10] »Gdyż nieprzyjaciele moi mówią o mnie, a czyhający na duszę moją naradzają się społem. [11] »Mówiąc: Bóg go opuścił; ścigajcie go i pochwyćcie go, bo nie ma ratunku! [12] »Boże! nie bądź mi daleki! Boże mój, pośpiesz mi na pomoc! [13] »Niech się zawstydzą, niech zginą przeciwnicy duszy mojej; niech się okryją hańbą i sromotą ci, którzy pragną mej zguby! [14] »Ale ja zawsze będę ufał i pomnażał wszystką chwałę Twoją. [15] »Usta moje będą opowiadać sprawiedliwość Twoją, po wszystkie dni zbawienie Twoje, bo nie znam jego miary. [16] »Przychodzę z możnymi czynami Wszechmocnego Pana, wspominam jedynie sprawiedliwość Twoją. [17] »Boże! uczyłeś mię od młodości mojej i aż dotąd opowiadam cudowne sprawy Twoje. [18] »Toteż i do starości, gdy już siwy będę, nie opuszczaj mnie, Boże, aż opowiem o ramieniu Twoim wszystkim potomkom! [19] »Moc Twoja i sprawiedliwość Twoja, Boże, sięga aż do niebios; wielkich dokonałeś czynów, Boże, któż jest Tobie równy? [20] »Tyś przypuścił na nas liczne i ciężkie utrapienia; Ty znowu nas ożywisz i z przepaści ziemi znowu wyprowadzisz nas. [21] »Rozmnożysz dostojność naszą i znowu pocieszysz nas. [22] »Ja też dziękować Ci będę na harfie za wierność Twoją, Boże mój; będę Ci grał na cytrze, święty Izraela. [23] »Rozradują się wargi moje, gdy grać Ci będę, i dusza moja, którą wybawiłeś. [24] »I język mój będzie opowiadał ustawicznie sprawiedliwość Twoją; bo się zawstydzili, zarumienili ci, którzy pragną mej zguby. 
«  Księga Psalmów 70 Księga Psalmów 71 Księga Psalmów 72  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl