Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 80
«  Księga Psalmów 79 Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »(80:1) Przewodnikowi chóru, na nutę: Lilie... świadectwo Asafa, psalm. (80:2) Pasterzu izraelski, słuchaj! Ty, który prowadzisz Józefa jak trzodę, który zasiadasz na cherubach, ukaż się w chwale! [2] »(80:3) Zbudź bohaterską moc swoją przed obliczem Efraima, Benjamina i Manassesa, i przybądź nam z pomocą! [3] »(80:4) Boże! Odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni! [4] »(80:5) Panie, Boże Zastępów, pókiż będziesz się gniewał mimo modlitwy ludu swego? [5] »(80:6) Karmisz nas płaczem jak chlebem i poisz nas łzami nad miarę. [6] »(80:7) Uczyniłeś nas kością niezgody sąsiadów naszych i szydzą z nas nieprzyjaciele nasi. [7] »(80:8) Boże Zastępów, odnów nas i rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni! [8] »(80:9) Tyś przeniósł winorośl z Egiptu, wygnałeś pogan i zasadziłeś ją. [9] »(80:10) Przygotowałeś jej miejsce, rozkrzewiła się i bujnie pokryła ziemię. [10] »(80:11) Góry okryły się jej cieniem, a gałęziami jej cedry Boże. [11] »(80:12) Wypuściła swe pędy aż do morza, a gałęzie swe aż do rzeki. [12] »(80:13) Czemu rozwaliłeś ogrodzenie jej, że zrywa ją każdy przechodzący drogą? [13] »(80:14) Ryje ją dzik, a dziki zwierz pasie się na niej. [14] »(80:15) Boże Zastępów, zwróć się! Wejrzyj z nieba, obacz i opiekuj się tą winnicą, [15] »(80:16) i szczepem, który zasadziła prawica Twoja, i latoroślą, którą sobie wyhodowałeś. [16] »(80:17) Spalili ją ogniem i porąbali; niech zginą od groźby oblicza Twego! [17] »(80:18) Ręka Twoja niech spocznie na mężu, prawicy Twojej, na Synu człowieczym, któregoś sobie wychował! [18] »(80:19) A my nie odstąpimy od Ciebie. Daj nam nowe życie, a imienia Twego wzywać będziemy! [19] »(80:20) Panie, Boże Zastępów, odnów nas! Rozjaśnij oblicze swoje, a będziemy zbawieni. 
«  Księga Psalmów 79 Księga Psalmów 80 Księga Psalmów 81  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl