Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 87
«  Księga Psalmów 86 Księga Psalmów 87 Księga Psalmów 88  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Psalm Korachitów; pieśń. Gród Jego jest na górach świętych. [2] »Pan miłuje bramy Syjonu bardziej niż wszystkie siedziby Jakuba. [3] »Chwalebne rzeczy można o tobie powiedzieć, grodzie Boży. Sela. [4] »Wspominam Rahab i Babilon jako wyznawców Moich; oto jest Filistea i Tyr wraz z Etiopią - ludzie, którzy urodzili się tam. [5] »Lecz o Syjonie mówią: Każdy urodził się w nim; a On, Najwyższy, utwierdza go. [6] »Pan wpisze w księdze narodów: Ten urodził się tam. Sela. [7] »Śpiewać będę w pląsach: Wszystkie me zdroje są w Tobie. 
«  Księga Psalmów 86 Księga Psalmów 87 Księga Psalmów 88  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl