Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 91
«  Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Kto mieszka w ochronie Najwyższego, przebywa w cieniu Wszechmocnego, [2] »może wyznać Panu: Ucieczko moja i twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam. [3] »Bo On wybawi cię z sidła ptasznika i ze zgubnej przygody. [4] »Piórami swymi okryje cię, i pod Jego skrzydłami będziesz bezpieczny. Wierność Jego tarczą i puklerzem. [5] »Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały lecącej we dnie, [6] »ani zarazy, która grasuje w ciemności, ani moru, co poraża w południe. [7] »Padnie u boku twego tysiąc i dziesięć tysięcy po prawicy twojej, a ciebie zło nie dosięgnie. [8] »Ujrzysz to na własne oczy i będziesz oglądał odpłatę należną bezbożnym. [9] »Dlatego, że Pana, ucieczkę moją, Najwyższego, mienisz ostoją swoją, [10] »nie dosięgnie cię nic złego, i plaga nie zbliży się do namiotu twego, [11] »bo aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. [12] »Na rękach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi. [13] »Będziesz stąpał po wężu i żmii, podepcesz lwiątko i potwora. [14] »Ponieważ Mnie umiłował, wyratuję go, wywyższę go, bo zna imię Moje. [15] »Gdy wzywać Mnie będzie, wysłucham go; będę z nim w niedoli, wybawię go i wsławię go. [16] »Długim życiem nasycę go i ukażę mu zbawienie swoje. 
«  Księga Psalmów 90 Księga Psalmów 91 Księga Psalmów 92  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl