Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 93
«  Księga Psalmów 92 Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pan jest królem. Oblekł się w dostojność; Pan oblekł i przepasał się w moc, i umocnił okrąg świata tak, że się nie chwieje. [2] »Mocno stoi tron Twój od dawna, Tyś jest od wieczności. [3] »Podniosły rzeki, Panie, podniosły rzeki szum swój, podnoszą rzeki swe wzburzone fale. [4] »Pan na wysokości mocniejszy jest nad szum wielkich wód, nad poteżne nawałnice morskie. [5] »Świadectwa Twoje są bardzo pewne, ozdoba domu Twojego, Panie, jest świętość po wsze czasy. 
«  Księga Psalmów 92 Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl