Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 94
«  Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bogiem pomsty jest Pan, Boże pomsty ukaż się! [2] »Powstań, sędzio ziemi, daj zapłatę pysznym! [3] »Dokąd bezbożni, Panie, dokąd bezbożni radować się będą? [4] »Z pianą na ustach mówią zuchwale, przechwalają się wszyscy złoczyńcy. [5] »Lud Twój, Panie, depczą, a dziedzictwo Twoje gnębią. [6] »Zabijają wdowę i przybysza i mordują sieroty. [7] »Mówiąc: Pan nie widzi tego i nie zważa na to Bóg Jakuba. [8] »Zrozumiejcie, wy nierozumni wśród ludzi, a wy, głupcy, kiedyż staniecie się mądrzy? [9] »Czy ten, który uczynił ucho, nie słyszy, czy nie widzi ten, który stworzył oko? [10] »Czy ten, który wychowuje narody, nie karci; On, który uczy człowieka poznania? [11] »Pan zna myśli ludzkie, że są marnością. [12] »Szczęsny mąż, którego Ty, Panie, wychowujesz i uczysz zakonu swego, [13] »aby dać mu spokój w dniach niedoli, aż wykopią dół bezbożnikowi. [14] »Bo nie odrzuci Pan ludu swego, a dziedzictwa swego nie opuści. [15] »Lecz prawo znowu stanie się sprawiedliwością, a stosować się do niego będą wszyscy szczerego serca. [16] »Któż stanie przy mnie przeciwko złośnikom, kto ujmie się za mną przeciwko złoczyńcom? [17] »Gdyby Pan nie był mi pomocą, dusza moja leżałaby dawno w cichym grobie. [18] »Gdy pomyślałem: Chwieje się noga moja - łaska Twoja, Panie, wsparła mię. [19] »Pociechy Twoje rozweselają duszę moją w licznych utrapieniach serca mego. [20] »Czyż z Tobą sprzymierzony jest tron bezprawia, który wyrządza krzywdę wbrew prawu? [21] »Nastają na sprawiedliwego i krew niewinną potępiają. [22] »Lecz Pan jest twierdzą moją i Bóg mój skałą schronienia mego. [23] »On odpłaci im za zbrodnię, a z powodu złości wytraci ich; wytraci ich Pan, Bóg nasz. 
«  Księga Psalmów 93 Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl