Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 95
«  Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pójdźcie, radośnie śpiewajmy na cześć Pana, wykrzykujmy na chwałę skały zbawienia naszego! [2] »Pójdźmy przed oblicze Jego z dziękczynieniem, wykrzykujmy w pieniach na Jego cześć! [3] »Gdyż wielkim Bogiem Pan i Królem wielkim nad wszystkie bóstwa. [4] »W Jego rękach są głębokości ziemi i Jego są szczyty gór. [5] »Jego jest morze, On je uczynił, i ląd, Jego ręce ukształtowały go. [6] »Pójdźcie, kornie się kłaniajmy, klękajmy przed Panem, stworzycielem naszym! [7] »On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i owcami niwy Jego. Obyście dziś głos Jego usłyszeli! [8] »Nie znieczulajcie serca waszego, jak w Meryba, jak w dzień Massy na pustyni, [9] »gdy kusili Mnie ojcowie wasi, doświadczali Mnie, chociaż widzieli dzieło Moje. [10] »Przez czterdzieści lat miałem wstręt do tego rodu i rzekłem: Lud ten błądzi sercem i nie zna dróg Moich. [11] »Tak więc przysiągłem w gniewie swoim: Nie wejdą do Mego miejsca odpocznienia. 
«  Księga Psalmów 94 Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl