Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 96
«  Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Śpiewajcie Panu nową pieśń, śpiewaj Panu, cała ziemio! [2] »Śpiewajcie Panu, błogosławcie imieniu Jego, zwiastujcie codziennie zbawienie Jego! [3] »Głoście narodom chwałę Jego, wszystkim ludom cuda Jego, [4] »gdyż wielki jest Pan i godzien najwyższej chwały, straszny jest nad wszystkie bóstwa! [5] »Nicością są bowiem wszystkie bóstwa ludów, ale Pan niebiosa utworzył. [6] »Chwała i majestat przed obliczem Jego, moc i wspaniałość w Jego świątyni. [7] »Oddajcie Panu, plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i moc! [8] »Oddajcie Panu chwałę należną imieniu Jego, składajcie ofiary i wejdźcie do sieni Jego! [9] »Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie; drżyj przed Nim, cała ziemio! [10] »Głoście wśród narodów, że Pan jest królem i utwierdził okrąg świata tak, że się nie chwieje; sprawiedliwie sądzić będzie ludy! [11] »Niech radują się niebiosa i weseli się ziemia! Niech zaszumi morze i to, co je wypełnia! [12] »Niech radują się pola i wszystko, co jest na nich; niech szumią radośnie wszystkie drzewa leśne! [13] »Przed obliczem Pana, bo idzie, zaiste idzie, by sądzić ziemię. Będzie sadził świat sprawiedliwie a narody według wierności. 
«  Księga Psalmów 95 Księga Psalmów 96 Księga Psalmów 97  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl