Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Psalmów » Rozdział 99
«  Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Pan jest królem, drżą ludy, siedzi na cherubach, ziemia się chwieje. [2] »Wielki jest Pan na Syjonie i wyniesiony nad wszystkie narody. [3] »Niech uwielbiają imię Twoje, wielkie i straszne; Święty On! [4] »Potężny jest Król, miłuje prawo; Tyś ustalił prawy ład, Tyś ustanowił prawo i sprawiedliwość w Jakubie. [5] »Wysławiajcie Pana Boga naszego, i kornie kłaniajcie się u podnóżka stóp Jego! Święty On! [6] »Mojżesz i Aron pośród kapłanów Jego, a Samuel wśród tych, którzy wzywają imienia Jego; wołali do Pana, a On ich wysłuchał. [7] »W słupie obłoku mówił do nich; strzegli świadectw Jego i prawa, które im dał. [8] »Panie, Boże nasz, Tyś ich wysłuchiwał; byłeś im Bogiem, który przebacza, lecz karze ich występki. [9] »Wysławiajcie Pana, Boga naszego, i kornie kłaniajcie się na Jego świętej górze, bo święty jest Pan, Bóg nasz! 
«  Księga Psalmów 98 Księga Psalmów 99 Księga Psalmów 100  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl