Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Amosa » Rozdział 2
«  Księga Amosa 1 Księga Amosa 2 Księga Amosa 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak rzekł Pan: Dla trzech przestępstw Moabu i dla czterech nie cofnę tego! Przeto że spalił kości króla Edomu na popiół wapienny. [2] »I ześlę ogień na Moab, aby pochłonął pałace Kerijjot; i zginie Moab w tumulcie wśród okrzyku i przy głosie trąby. [3] »I wytępię sędziego spośród niego i wszystkich jego książąt zabiję wraz z nim - mówi Pan. [4] »Tak rzekł Pan: Dla trzech przestępstw Judy i dla czterech nie cofnę tego! Przeto że wzgardzili zakonem Pana i ustaw jego nie przestrzegali; bo zwiodły ich kłamliwe ich bożyszcza, które naśladowali ojcowie ich. [5] »I ześlę ogień na Judę, aby pochłonął pałace Jeruzalemu. [6] »Tak rzekł Pan: Dla trzech przestępstw Izraela i dla czterech nie cofnę tego! Przeto że sprzedawają sprawiedliwego za pieniądze, a ubogiego za parę sandałów. [7] »Depcą w proch ziemi głowę biednych, a prostaczków z drogi spychają; i syn z ojcem swym chodzi do jednej dziewki, plugawiąc moje imię święte. [8] »I na szatach zastawionych rozkładają się przy każdym ołtarzu i piją wino zasądzonych w domu Boga swego. [9] »Chociaż ja wytępiłem Amorejazyka przed wami, którego wysokość równała się wysokości cedrów, który był silny jak dęby; wszakże skaziłem owoc jego z wierzchu, a korzenie jego u dołu. [10] »Chociaż ja wyprowadziłem was z ziemi egipskiej i prowadziłem was po pustyni czterdzieści lat, abyście posiedli ziemię Amorejczyka. [11] »Nadto wzbudzałem spośród synów waszych proroków, a spośród młodzieńców waszych nazyrejczyków - czyż nie tak jest, synowie Izraela? - wyrok Pana. [12] »Lecz wy poiliście nazyrejczyków winem, a prorokom zakazywaliście mówiąc: "Nie prorokujcie!" [13] »Oto zaskrzypię pod wami tak, jak skrzypi wóz, pełen snopów. [14] »I nie będzie ucieczki dla chyżego, ani mocny nie zdoła natężyć siły swojej, a bohater nie ocali życia swego, [15] »I łucznik nie ostoi się, a chyży w nogach swoich nie uratuje się, ani jeździec nie ocali życia swego. [16] »A kto mężnego jest serca między bohaterami, nago uciecze w on dzień" - wyrok Pana. 
«  Księga Amosa 1 Księga Amosa 2 Księga Amosa 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl