Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Amosa » Rozdział 3
«  Księga Amosa 2 Księga Amosa 3 Księga Amosa 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słuchajcie tego Słowa, które tak wypowiedział Pan o was, Izraelici, o całym rodzie, który wyprowadziłem z niewoli egipskiej: [2] »"Tylko was znam spośród wszystkich rodów ziemi, dlatego nawiedzę was za wszystkie winy wasze". [3] »Czyż dwóch idzie razem, jeśli się nie umówili? [4] »Czyż lew ryczy w lesie, jeśli nie ma łupu? Czyż sidło podnosi się z ziemi, jeśli rzeczywiście nic nie pochwyciło? [5] »Czyż ptak spada na ziemię, jeśli go pocisk nie trafił? Czyż sidło podnosi się z ziemi, jeśli rzeczywiście nic nie uchwyciło? [6] »Gdy zabrzmi trąba w mieście, czyż lud się nie lęka? Czyż dzieje się jakie nieszczęście w mieście, którego by Pan nie dokonał? [7] »Zaiste, nic nie czyni Wszechmocny Pan, chyba że objawi swym sługom, prorokom, swój plan. [8] »Gdy lew ryczy - któżby się nie bał? Gdy wszechmocny Pan przemówi, któż by nie prorokowi? [9] »Ogłaszajcie w pałacach Azotu i w pałacach w ziemi egipskiej i mówcie: "Zbierzcie się na górze Samarii i zobaczcie wielkie zamieszki w niej i ucisk w niej!" [10] »"Bo nie umieją czynić tego, co prawe - wyrok Pana. Gromadzą gwałt i grabież w pałacach swoich". [11] »Dlatego tak rzekł Wszechmocny Pan: "Wróg otoczy kraj i zniesie moc twoją i splądrowane będą pałace twoje". [12] »Tak rzekł Pan: "Jako wyrywa pasterz z lwiej paszczęki dwie łydki lub chrząstkę ucha, tak uratowani będą synowie Izraela, którzy rozpierają się w Samarii na wezgłowiu łoża, albo na damasceńskim dywanie". [13] »"Słuchajcie i świadczcie przeciwko domowi Jakubowemu! - wyrok Wszechmocnego Pana, Boga zastępów -. [14] »Bo dnia, którego nawiedzę winy Izraela na nim, nawiedzę ołtarz Betelu; i odcięte będą narożniki ołtarza i spadną na ziemię. [15] »I rozwalę pałac zimowy wraz z pałacem letnim i runą pałace z kości słłoniowej, a nadejdzie koniec na wielkie domy" - wyrok Pana. 
«  Księga Amosa 2 Księga Amosa 3 Księga Amosa 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl