Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Amosa » Rozdział 4
«  Księga Amosa 3 Księga Amosa 4 Księga Amosa 5  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słuchajcie Słowa tego wy, krowy baszańskie! któreście na górze Samarii, które uciskacie biednych, gnębicie ubogich, mówicie do panów swych: "Przynoście, abyśmy mogły pić!" [2] »Przysiągł Wszechmocny Pan na świętość swoją: "Zaprawdę, oto dni na was idą, gdy wywloką was na hakach, a pozostałe z was na wędach rybackich. [3] »I wyjdziecie przez wyłomy, jedna za drugą; i wyrzucane będziecie poza Hermon" - wyrok Pana. [4] »"Przybywajcie do Betelu i grzeszcie, do Gilgalu, by mnożyć przestępstwa! I składajcie z rana wasze rzeźne ofiary, co trzeciego dnia wasze dziesięciny! [5] »I ofiarujcie ofiarę dziękczynną z kwasu, a zapowiadajcie ofiary dobrowolne, ogłaszajcie! Bo tak się wam podoba" - wyrok Wszechmocnego Pana. [6] »"A chociaż dałem wam czyste zęby we wszystkich miastach waszych i niedostatek we wszystkich siołach waszych, jednak nie nawróciliście się do mmie", - wyrok Pana. [7] »"A chociaż zatrzymałem wam deszcz, gdy jeszcze były trzy miesiące do żniwa, i spuściłem deszcz na jedno miasto, a na drugie miasto nie spuściłem, jedna rola była zroszona, a druga, na którą nie zesłałem deszczu, uschła. [8] »A chociaż wleczono się z dwóch i trzech miast do jednego miasta, aby się napić wody i nie można się było napić, jednak nie nawróciliście się do mnie" - wyrok Pana. [9] »"Smagałem was śniecią i rdzą, sprawiłem, że zostały spustoszone ogrody wasze i winnice wasze, a figowce wasze i oliwniki wasze pożarły szarańcze, jednak nie nawróciliście się do mnie" - wyrok Pana. [10] »"Zesłałem na was mór tak, jak na Egipt, pobiłem mieczem młodzieńców waszych, nadto rumaki wasze stały się łupem, i sprawiłem, że smród obozów waszych dostał się do nosów waszych, a jednak nie nawróciliście się do mnie", - wyrok Pana. [11] »"Dokonałem wśród was takiego spustoszenia, jakie sprawił Bóg w Sodomie i Gomorze tak, że staliście się jako głownia, wyrwana z ognia, jednak nie nawróciliście się do mnie" - wyrok Pana. [12] »"Przeto tak ci uczynię, Izraelu...! A ponieważ tak ci uczynić chcę, przeto gotuj się na spotkanie Pana, Boga twego, Izraelu!" [13] »On bowiem tym, który ukształtował góry i stworzył wiatr i objawia człowiekowi, jaka jest myśl jego; który tworzy zorzę ranną i mrok i kroczy po wyżynach ziemi: Pan, Bóg Zastępów, imię jego. 
«  Księga Amosa 3 Księga Amosa 4 Księga Amosa 5  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl