Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Amosa » Rozdział 5
«  Księga Amosa 4 Księga Amosa 5 Księga Amosa 6  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Słuchajcie tego Słowa, które ja w skardze wypowiadam o was, domu izraelski! [2] »Padła i już nie powstanie dziewica izraelska, legła na swej ziemi nie ma komu jej podnieść. [3] »Bo tak rzekł Wszechmocny Pan o domu izraelskim "Miasto, które wyprawia się w tysiąc, zachowa stu; a to, które wyprawia się w stu, zachowa dziesięciu". [4] »Bo tak rzekł Pan do domu Izraela: "Szukajcie mnie, a żyć będziecie, A nie szukajcie Betela!" [5] »"I do Gilgalu nie chodźcie i do Bersaby nie pielgrzymujcie, bo Gilgal pójdzie na wygnanie, a Betel stanie się nicością!" [6] »Szukajcie Pana, a żyć będziecie, by nie przerzucił się jako ogień na dom Józefa i nie pochłonął go, a nikt nie będzie mógł ugasić! - dla domu Izraela. [7] »"Obracają prawo w piołun, a sprawiedliwość na ziemię rzucają". [8] »Który tworzy Plejady i Oriona i przemienia mrok w poranek, a dzień zaciemnia w noc; który wzywa wody morskie i rozlewa je po powierzchni ziemi - Pan imię jego. [9] »Błyska zagładą na mocarza i sprowadza zagładę na twierdzę. [10] »"Nienawidzą w bramie wyrokującego i czują wstręt do tego, który mówi prawdę. [11] »Przeto: iż depcecie biednego i daninę zboża bierzecie od niego - wprawdzie zbudowaliście domy z ciosu, lecz w nich mieszkać nie będziecie, winnice rozkoszne nasadziliście, ale wina z nich pić nie będziecie. [12] »Zaiste, wiem, że liczne są przestępstwa wasze i wielkie grzechy wasze". Dręczą sprawiedliwego, biorą okup, a ubogich w bramie spychają na bok. [13] »Przeto zamilknie pieśń w owym czasie, gdyż jest to zły czas. [14] »Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i by tak Pan, Bóg zastępów, był z wami - jak mówicie! [15] »Nienawidźcie zła, a miłujcie dobre i ustanówcie w bramie prawo! Może zmiłuje się Pan, Bóg zastępów nad resztką Józefa. [16] »"Na wszystkich placach skarga, a na wszystkich ulicach wołają: oj, oj! I wzywają oracza do żałoby, a do zawodzenia biegłych w pieśniach żałobnych. [17] »I we wszystkich winnicach odezwie się skarga, gdyż przechodzić będę pośród ciebie" - rzekł Pan. [18] »Biada tym, którzy z utęsknieniem pragną "dnia Pana" Na cóż wam to "dzień Pana"? Wszak on ciemnością, a nie światłością. [19] »Tak jak kto ucieka przed lwem, a zabiega mu niedźwiedź, a gdy wejdzie do domu i opiera rękę swą o ścianę, ukąsi go wąż. [20] »Zaiste, "dzień Pana" jest ciemnością, a nie światłością, i mrokiem i bez jasności. [21] »"Znienawidziłem, wzgardziłem waszymi świętami ani też nie chcę waszych obchodów świątecznych. [22] »Bo, gdy mi składacie całopalenia, nie mam upodobania w waszych darach; a na ofiary zapokojne z waszych tłustych cieląt nie patrzę. [23] »Oddal ode mnie wrzask twoich pieśni! I dźwięku twoich harf nie chcę słuchać. [24] »Niech raczej toczy się prawo jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający! [25] »Czyście mi składali ofiary rzeźne i mączne na pustyni przez czterdzieści lat, domu izraelski? [26] »Ale nosić będziecie króla waszego Sakkuta i gwiazdę bóstwa waszego Kewana; bałwany wasze, któreście sobie uczynili, [27] »Gdy zawiodę was na wygnanie poza Damaszek", - rzekł Pan - Bóg zastępów imię Jego. 
«  Księga Amosa 4 Księga Amosa 5 Księga Amosa 6  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl