Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Amosa » Rozdział 6
«  Księga Amosa 5 Księga Amosa 6 Księga Amosa 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Biada beztroskim na Syjonie i dufnym na górze Samarii, naczelnikom najprzedniejszego ludu, panom w domu izraelskim! [2] »Idźcie do Kalne i rozejrzyjcie się, a stamtąd przejdźcie do wielkiego Hamat, i zejdźcie do Gat filistyńskiego! Czyście lepszymi niż te królestwa, Czyż większe są siedziby wasze niż ich siedziby? [3] »Którzy oddalić chcą dzień niedoli, a zbliżają panowanie bezprawia. [4] »Którzy sypiają na łożach z kości słoniowej, a rozpierają się na swych dywanach i zjadają jagnięta z trzody, a cielęta z obory. [5] »Którzy mruczą przy dźwięku lutni, wymyślają sobie narzędzia muzyczne jak Dawid, [6] »Którzy piją wino z czasz i namaszczają się najlepszymi olejkami, ale nie boleją nad upadkiem Józefa. [7] »Przeto teraz pójdą do niewoli na czele wygnańców i ustanie ucztowanie rozpierających się. [8] »Przysiągł Wszechmocny Pan na siebie, - Wyrok Pana, Boga zastępów: "Brzydzę się pychą Jakuba i pałaców jego nienawidzę. I wydam miasto i co w nim jest". [9] »I stanie się: Gdy dziesięciu mężczyzn pozostanie w jednym domu, i oni pomrą. [10] »A gdy go weźmie wuj lub ten, który go ma spalić, aby wynieść zwłoki z domu, i zapyta tego, który jest w zakątku domu: "Jestże jeszcze kto z tobą A ten odpowie: "Nie ma". Wtedy rzecze: "Cicho! gdyż nie wolno wspominać imienia Pana". [11] »Bo oto Pan każe rozbić dom większy w rumowiska, a dom mniejszy w kawałki. [12] »Czyż konie mogą biec po skale? Czyż można morze orać wołem? Ale wy odwróciliście prawo w truciznę, a owoc sprawiedliwości w piołun. [13] »Wy, którzy radujecie się z Lodebaru, Wy, którzy mówicie: "Izaliśmy własną mocą nie odebrali Karnaim?" [14] »"Bo oto pobudzę przeciw wam, domu izraelski, lud" wyrok Pana, Boga zastępów, - "który was dręczyć będzie od drogi do Hamat aż do potoku stepowego". 
«  Księga Amosa 5 Księga Amosa 6 Księga Amosa 7  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl