Teksty » Jan Szeruda - Księga Amosa i Psalmów » Księga Amosa » Rozdział 8
«  Księga Amosa 7 Księga Amosa 8 Księga Amosa 9  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »To ukazał mi Wszechmocny Pan: Oto był kosz dojrzałego owocu. [2] »I rzekł: "Cóż ty.widzisz, Amosie?" I odpowiedziałem: "Kosz dojrzałego owocu". Wtedy rzekł Pan do mnie: "Nadszedł kres ludu mego izraelskiego, już więcej nie przebaczę mu. [3] »I obrócą się w jęki pieśni świątyni w owym dniu" wyrok Wszechmocnego Pana. "Pełno trupów. Wszędzie (je) porzucą: Cicho!" [4] »Słuchajcie tego wy, co depczecie ubogiego i tępicie biednych w kraju! [5] »- mówiąc: "Kiedyż minie nów, byśmy mogli kupczyć zbożem, i sabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz pomniejszając efę i zwiększając ciężarki, fałszując wagi dla oszustwa. [6] »Byśmy nabywali za pieniądze nędzarzy, a ubogich za parę sandałów i sprzedawali poślad zboża?" [7] »Poprzysiągł Pan na swój majestat: "Nigdy nie zapomnę wszystkich waszych czynów!" [8] »Czyż dlatego nie zadrży ziemia i nie będą się smucili wszyscy jej mieszkańcy? I nie będzie się podnosiła jak Nil i opadała jak Nil egipski? [9] »"I stanie się onego dnia" - wyrok Wszechmocnego Pana -, "sprawię, że słońce zajdzie w południe i przywiodę na ziemię mrok w dzień biały, [10] »I obrócę święta wasze w smutek, a wszystkie pieśni wasze w pieśń żałobną, i włożę na wszystkie biodra wór, a na każdą głowę łysinę; i uczynię to jako żałobę po jedynaku, a koniec tego, jako dzień goryczy". [11] »"Oto nadchodzą dni - wyrok Wszechmocnego Pana, - w których ześlę głód na ziemię, nie głód chleba, ani pragnienie wody, lecz słuchania Słowa Pana. [12] »I tułać się będą od morza do morza i z północy na wschód; włóczyć się będą, szukając Słowa Pana, lecz nie znajdą". [13] »»W owym dniu piękne panny i młodzieńcy omdlewać będą z pragnienia, [14] »co przysięgają na Hańbę Samarii, i mówią: "Jako żyw Bóg twój, Danie!" albo: "Jako żyw Bóg twój, Bersabo!" I upadną i już więcej nie powstaną". 
«  Księga Amosa 7 Księga Amosa 8 Księga Amosa 9  »


 Opis prezentowanego tekstu: Amos prorok i proroctwo. Jan Szeruda. Rocznik Teologiczny. Tom 3 [1938]. Księga Psalmów. Z hebrajskiego przełożył ks. Jan Szeruda. Warszawa, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne, Warszawa, 1957. Opracowanie tekstu BibliePolskie.pl