Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 10
«  1 Księga Mojżeszowa 9 1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Oto dzieje [potomków] synów Noego: Szema, Chama i Jefeta, którym urodzili się synowie po potopie. [2] »Synowie Jefeta: Gomer, Magog, Madaj, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras. [3] »Synowie Gomera: Aszkěnaz, Rifat i Togarma. [4] »A synowie Jawana: Elisza, Tarsisz, Kittim, i Dodanim. [5] »Od nich rozeszły się narody morskie według krajów swoich, każdy według języka swojego – według plemion swoich i narodów swoich. [6] »Synowie Chama: Kusz, Micraim, Put i Kanaan. [7] »Synowie Kusza: Sěba; Chăwila, Sabta, Ra’ma i Sabtěcha, a synowie Ra’my: Szěba i Dědan. [8] »(10:8a) Kuszowi urodził się Nimrod: On to był pierwszym mocarzem na ziemi, [9] »(10:8b) on był dzielnym myśliwym przed Wiekuistym; dlatego mówi się: „dzielny myśliwy, jak Nimrod przed Wiekuistym”. [10] »Początek panowania jego był w Babilonji [Babel], Erechu, Akkadzie i Kalne w Kraju Sumeru [Sin’ar]. [11] »Z kraju tego wyszedł do Assyrji [Aszszur] i zbudował Niniwę [Niněwě], Rěchobot-Ir i Kelach, [12] »oraz Resen między Niniwą a Kelachem, który jest bardzo wielkiem miastem. [13] »Micraim wydał Ludejczyków, Ănamijczyków, Lěhabijczyków, Naftuchijczyków, [14] »Patrusyjczyków, Kasłuchijczyków, z których wywodzą się Filistyni [Pělisztim], oraz Kaftorijczyków. [15] »Kanaanowi urodził się pierworodny syn jego Sydon [Cidon], Chet, [16] »Jěbusejczyk [Jěbusi], Emorejczyk, Girgazejczyk [Girgasi], [17] »Chiwwijczyk, Arkijczyk, Synijczyk, [18] »Arwadyjczyk, Cěmarejczyk i Chămatejczyk. Potem rozprószyły się plemiona Kanaanejczyka. [19] »Dziedzina Kanaanejczyka sięgała do Sydonu, aż dojdziesz do Geraru, do Gazy [Azza], aż dojdziesz do Sodomy [Sědom], Gomory [Ămora], Admy i Cěboim, aż do Leszy. [20] »Ci to są Synowie Chama wedle plemion swoich i języków swoich, w krajach swoich wedle narodów swoich. [21] »Semowi [Szemowi] urodzili się również i jemu, praojcu wszystkich Synów Ebera [Ebrejczyków], starszemu bratu Jefeta, [22] »synowie Sema: Elam, Aszszur, Arpachszad, Lud i Aram [Syrja]. [23] »Synowie Arama: Uc, Chul, Geter i Masz. [24] »Arpachszadowi narodził się Szelach, Szelachowi narodził się Eber. [25] »Eberowi narodziło się dwóch synów, jednemu na imię Peleg, albowiem za dni jego ziemia rozdzieloną została [niflěga], a bratu jego na imię Joktan. [26] »Joktanowi narodził się Almodad, oraz Szelef, Chăcarmawet, Jerach. [27] »Hădoram, Uzal, Dikla, [28] »Obal, Ăbimael, Szěba [Saba], [29] »Ofir, Chăwila i Jobab – wszyscy ci to byli Synowie Joktana. [30] »Siedziba ich sięgała od Meszy, aż dojdziesz do Sěfaru, do Góry Kedem (Wschodniej). [31] »Ci to Synowie Sema wedle plemion swoich i języków swoich, w krajach swoich wedle narodów swoich. [32] »One to są plemiona Synów Noego wedle potomków ich w narodach swoich; od nich rozdzieliły się narody na ziemi po potopie. 
«  1 Księga Mojżeszowa 9 1 Księga Mojżeszowa 10 1 Księga Mojżeszowa 11  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.