Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 16
«  1 Księga Mojżeszowa 15 1 Księga Mojżeszowa 16 1 Księga Mojżeszowa 17  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Saraj, żona Abrama, nie rodziła mu, a miała ona służebnicę egipską, której było na imię Hagara [Hagar]. [2] »I Saraj rzekła do Abrama: „Wiekuisty oto zawarł mnie, iż nie rodzę, przystąpże do służebnicy mojej, może uzyszczę potomstwo dzięki niej”. Abram usłuchał mowy Saraji [3] »i Saraj, żona Abrama wzięła służebnicę swoją Egipcjankę Hagarę – po upływie dziesięciu lat od kiedy Abram osiadł w Kraju Kanaanejskim – i oddała ją za żonę mężowi swojemu Abramowi. [4] »On poszedł do Hagary, która poczęła, a skoro ujrzała, iż poczęła, stała się pani jej mniej ważną u niej. [5] »Saraj rzekła tedy do Abrama: „Krzywda ma na ciebie; ja oddałam służebnicę swoją tobie, skoro zaś ona ujrzała, iż poczęła, stałam się u niej mniej ważną; niechaj Wiekuisty sądzi między mną a tobą.” [6] »Abram zaś rzekł do Saraji: „Służebnica twoja oto w mocy twojej; postąp z nią, jak ci się wyda odpowiedniem”. Saraj dręczyła ją, iż uciekła od niej. [7] »Wtedy anioł Wiekuistego spotkał ją u źródła wody na pustyni, u źródła na drodze do Szuru [8] »i rzekł: „Hagaro, służebnico Saraji, skąd przyszłaś i dokąd pójdziesz”? A ona rzekła: „Uciekam od pani mej Saraji.” [9] »Anioł Wiekuistego odrzekł jej: „Wróć do pani swojej i znoś udrękę pod jej władzą.” [10] »Anioł Wiekuistego powiedział jej też: „Będę bardzo mnożył potomstwo twoje, iż nie da się zliczyć gwoli mnóstwu swemu”. [11] »I anioł Wiekuistego rzekł jej nadto: „Oto poczęłaś i urodzisz syna, którego nazwiesz Ismaelem [Jiszmāēl], albowiem Wiekuisty wysłuchał [szama] skargę twoją. [12] »Będzie to człowiek jak dziki muł, ręka jego we wszystkiem, a ręka wszystkich na nim, – przy wszystkich braciach swoich będzie on przebywał.” [13] »A ona wezwała Imienia Wiekuistego, który przemówił do niej, – „Ty jesteś Bogiem widzenia”, tem bowiem wyraziła: „Wszak tu widziałam w ponownem widzeniu [rōi].” [14] »Dlatego nazwano krynicę tę Łachajrōi – tuż pomiędzy Kadeszem, a Beredem. [15] »Hagara urodziła następnie Abramowi syna i Abram nazwał syna swego, którego urodziła Hagara, Ismaelem. [16] »Abram zaś był w wieku lat osiemdziesięciu i sześciu, gdy Hagara urodziła Abramowi lsmaela. 
«  1 Księga Mojżeszowa 15 1 Księga Mojżeszowa 16 1 Księga Mojżeszowa 17  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.