Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 17
«  1 Księga Mojżeszowa 16 1 Księga Mojżeszowa 17 1 Księga Mojżeszowa 18  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Abram był w wieku lat dziewięćdziesięciu dziewięciu, gdy Wiekuisty objawił się Abramowi i rzekł do niego: „Ja jestem Bogiem Wszechmocnym, postępuj przedemną i bądź nieskazitelnym, [2] »a Ja ustanowię przymierze Moje pomiędzy Mną a tobą i rozmnożę Ciebie nadzwyczajnie.” [3] »Abram padł na oblicze swoje i Wiekuisty przemówił do niego, mówiąc: [4] »„Oto Moje przymierze własne z tobą, – staniesz się praojcem mnóstwa szczepów. [5] »Nie będziesz się nazywał odtąd: Abram, lecz imię twoje będzie: Abraham, albowiem uczynię cię praojcem mnóstwa szczepów; [6] »będę cię rozmnażał nadzwyczajnie, wywiodę z ciebie szczepy i królowie z ciebie będą się wywodzić; [7] »Ja urzeczywistnię przymierze Swoje między mną, a tobą i potomstwem twojem po tobie w pokoleniach jego, jako przymierze wieczyste, iż będę Bogiem tobie i potomstwu twojemu po tobie, [8] »iż dam tobie i potomstwu twemu po tobie – kraj pobytu twojego, cały Kraj Kanaanu, jako dzierżawy wieczyste i będę im Bogiem.” [9] »Bóg rzekł nadto do Abrahama: „Ty zaś strzeż przymierza Mojego, ty i potomstwo twoje w pokoleniach swoich. [10] »To jest przymierze Moje, którego przestrzegać powinniście pomiędzy mną, a wami i potomstwem twem po tobie: obrzezanym ma być u was każdy mężczyzna. [11] »Będziecie dokonywać obrzezania ciała obrzezki waszej, co będzie znakiem przymierza między Mną a wami. [12] »W wieku dni ośmiu niech zostanie u was obrzezany każdy mężczyzna w pokoleniach waszych. Co do domowników, i nowonabytych za pieniądze z pośród obcych wszelakich, którzy nie są z pokolenia twego [13] »obrzezanym być musi i domownik twój i nowonabyty twój za pieniądze. Przymierze Moje będzie na ciele waszem przymierzem wieczystem. [14] »Mężczyzna zaś nieobrzezany, na którego ciele obrzezki nie zostanie obrzezanie dokonane, osoba ta zostanie wytępiona ze swojego ludu, – on zerwał przymierze Moje.” [15] »I Bóg rzekł do Abrahama: „Żona twoja Saraj, – nie nazywaj jej Saraj, lecz jej imię: Sara. [16] »Będę błogosławił jej i dam ci syna z niej; będę błogosławił jej, szczepy będą z niej, królowie ludów będą z niej pochodzić.” [17] »Nato Abraham padł na oblicze swoje i śmiał się, – w myśli swojej rzekł: „Izali urodzi się stuletniemu, izali Sara urodzi w wieku lat dziewięćdziesięciu”? [18] »I Abraham rzekł do Boga: „Bodajże lsmael żył przed tobą”. [19] »A Bóg rzekł: „Jednak żona twoja Sara urodzi ci syna i nazwiesz go Izakiem [Jicchak]. Ja urzeczywistnię przymierze Moje z nim, jako przymierze wieczyste, wobec potomstwa jego po nim. [20] »A co do Ismaela: wysłuchałem ciebie, oto pobłogosławię go, rozplenię go i będę go rozmnażał nadzwyczajnie: dwunastu książąt wyda i wywiodę z niego liczne plemię. [21] »Przymierze zaś Swoje ustanowię z Izakiem, którego urodzi ci Sara o tej samej porze w następnym roku.” [22] »Skoro zaprzestał rozmawiać z nim, wzniósł się Bóg od Abrahama wwyż. [23] »Abraham wziął tedy syna swego Ismaela i wszystkich domowników swoich i wszystkich nowonabytych swojch za pieniądze, wszystko co męskie wśród ludzi domu Abrahama i dokonał obrzezania na ciele obrzezki ich tego właśnie dnia, gdy Bóg rzekł do niego. [24] »Abraham był w wieku lat dziewięćdziesięciu dziewięciu, gdy dokonano obrzezania ciała obrzezki jego, [25] »a syn jego Ismael [Jiszmael] był w wieku lat trzynastu, gdy dokonano obrzezania ciała obrzezki jego. [26] »Tego właśnie dnia został obrzezany Abraham i syn jego Ismael; [27] »też i wszyscy ludzie domu jego, domownicy i nowonabyci za pieniądze z pośród obcych zostali obrzezani z nim razem. 
«  1 Księga Mojżeszowa 16 1 Księga Mojżeszowa 17 1 Księga Mojżeszowa 18  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.