Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 2
«  1 Księga Mojżeszowa 1 1 Księga Mojżeszowa 2 1 Księga Mojżeszowa 3  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Tak zostały ukończone niebo i ziemia i wszystkie hufce ich. [2] »Bóg zakończył z dniem szóstym dzieło swoje, którego dokonał i zaprzestał w dniu siódmym dzieła wszelkiego, którego dokonywał. [3] »Wtedy Bóg błogosławił dniowi siódmemu i uświęcił go, albowiem w nim zaprzestał dzieła wszelakiego, którego dokonał tworząc. [4] »Oto dzieje niebios i ziemi podczas ich stworzenia, gdy Bóg Wiekuisty [JHWH] uczynił ziemię i niebo. [5] »Zanim był krzew polny wszelaki na ziemi, zanim wzeszło ziele polne wszelakie, albowiem Bóg Wiekuisty nie był jeszcze zesłał deszczu na ziemię, a człowieka nie było do uprawiania ziemi, [6] »i opary tylko unosiły się ze ziemi i zwilżały całą powierzchnię ziemi, [7] »utworzył Bóg Wiekuisty człowieka, proch z ziemi i wetchnął w nozdrza jego tchnienie życia, i człowiek stał się istotą żywą. [8] »Bóg Wiekuisty zasadził Ogród [Gan] w Edenie od wschodu i umieścił tam człowieka [adama], którego utworzył. [9] »I Bóg Wiekuisty dał wyróść z ziemi drzewom wszelakim, lubym z wejrzenia i miłym w jedzeniu, oraz Drzewu Życia w środku Ogrodu, i Drzewu Znajomości dobrego i złego. [10] »Z Edenu wypływa strumień dla zwilżenia Ogrodu, skąd rozdziela się i zamienia na cztery działy. [11] »Pierwszemu na imię Piszon, onże, który okrąża cały kraj Chawili [Chăwila], w którem znajduje się złoto, [12] »złoto zaś kraju onego dobre; tam też bedolach i kamień szohamu. [13] »Drugiemu strumieniowi na imię Gichon, onże, który okrąża cały kraj Etjopji [Kusz]. [14] »Trzeciemu strumieniowi na imię Chiddekel [Tygrys], onże płynie na wschód od Assyrji [Aszszur]; zaś czwartym strumieniem Eufrat [Pěrāt]. [15] »Bóg Wiekuisty wziął Adama, osadził go w ugrodzie Edenu [Ganedenie] gwoli obrabianiu i doglądaniu go, [16] »i Bóg Wiekuisty przykazał Adamowi, mówiąc: „Ze wszystkich drzew Ogrodu spożywaj, [17] »zaś z Drzewa Znajomości dobrego i złego, zeń nie spożywaj, albowiem skoro spożyjesz z niego – zemrzesz”. [18] »Bóg Wiekuisty rzekł: „Nie jest dobrze, ażeby Człowiek [Adam] bywał sam, sprawię mu pomoc obok niego”. [19] »Bóg Wiekuisty utworzył z ziemi zwierzęta polne wszelakie i ptactwo niebieskie wszelakie i przyprowadził je do Adama, ażeby spostrzec, jak nazwie je, a jakkolwiek Adam nazwie istotę żywą, takiem imię jej. [20] »Człowiek [Adam] nadał imiona bydłu wszystkiemu, ptactwu niebieskiemu i wszelakim zwierzętom polnym; lecz dla Człowieka [Adama] nie znalazł pomocy obok niego (=siebie). [21] »Bóg Wiekuisty zesłał tedy twardy sen na Adama, iż zasnął, wyjął mu jedno z żeber jego i zamknął ciałem miasto niego. [22] »Bóg Wiekuisty rozbudował żebro to, które wyjął z Człowieka [Adama], w kobietę i przyprowadził ją do Adama. [23] »Adam rzekł: „Tym razem ona kością z kości moich, ciałem z ciała mojego. Kobietą [iszsza] nazywać ją będą, ponieważ ona wzięta została z mężczyzny [isz]. [24] »Dlatego będzie mężczyzna opuszczał ojca swojego i matkę swoją, a lgnął do żony swojej i będą się stawali osobą jedną. [25] »Oboje byli nadzy: Adam i żona jego, a nie wstydzili się. 
«  1 Księga Mojżeszowa 1 1 Księga Mojżeszowa 2 1 Księga Mojżeszowa 3  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.