Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 20
«  1 Księga Mojżeszowa 19 1 Księga Mojżeszowa 20 1 Księga Mojżeszowa 21  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Stamtąd wyruszył Abraham do krainy Negebu, osiadł między Kadeszem a Szurem i przebywał w Gārārze. [2] »Abraham mawiał o żonie swojej Sarze: „Ona jest siostrą moją”. Wówczas posłał Abimelech, król Gārāru i zabrał Sarę. [3] »Lecz Bóg ukazał się Abimelechowi we śnie nocnym i rzekł do niego: „Owóż umrzesz z powodu tej kobiety, którą zabrałeś, ponieważ ona jest zamężna”. [4] »Abimelech nie był się jeszcze zbliżył do niej i rzekł: „Panie mój, czy też ludzi niewinnych zabijesz? [5] »Czyż on nie mówił mi: ona jest siostrą moją, a ona, właśnie ona mawiała: on jest bratem moim; – w prostocie serca mojego i w czystości dłoni moich uczyniłem to”. [6] »I Bóg rzekł do niego we śnie: „Ja wiem również, iż popełniłeś to w prostocie serca twego, więc powstrzymałem ciebie, ażebyś nie grzeszył przedemną: dlatego nie dałem ci dotykać jej. [7] »A teraz zwróć żonę męża tego, gdyż on jest prorokiem, on pomodli się za ciebie i będziesz żył, a jeśli nie zwrócisz – wiedz, iż napewno zemrzesz: ty i wszyscy twoi”. [8] »Wczesnym rankiem zawezwał Abimelech wszystkich sług swoich i opowiedział to wszystko wobec nich, mężowie zaś ci przerazili się bardzo. [9] »Potem Abimelech zawołał Abrahama i rzekł do niego: „Co ty uczyniłeś nam? Czem uchybiłem ja tobie, iżeś sprowadził przewinienie wielkie na mnie i na królestwo moje? uczynki popełniłeś względem mnie, których nie czyni się”. [10] »I Abimelech rzekł do Abrahama: „Co upatrywałeś, iż popełniłeś to?” [11] »A Abraham rzekł: „Ponieważ mówiłem sobie: ależ niema bojaźni przed Bogiem w miejscowości tej; oni zabiją mnie z powodu żony mojej. [12] »Ona też zaprawdę jest siostrą moją, córką ojca mojego, więc została żoną moją”. [13] »I działo się, gdy Bóg wywiódł mnie z domu ojca mojego na tułaczkę, iż rzekłem do niej: „To jest łaska twoja, którą będziesz świadczyć względem mnie: w każdej miejscowości, dokądkolwiek przyjdziemy, mawiaj o mnie: on jest bratem moim”. [14] »Abimelech wziął tedy owce i woły, niewolników i niewolnice i dał je Abrahamowi, zwrócił mu tez żonę jego, Sarę [15] »i Abimelech rzekł: „Oto jest mój kraj przed tobą, osiądź, gdzie się spodoba tobie”. [16] »A Sarze powiedział: „Oto dałem bratu twemu tysiąc srebrników: owóż to jest dla ciebie zasłoną na oczy wobec wszystkich, którzy są przy tobie, wszem wobec będziesz usprawiedliwiona”. [17] »Abraham pomodlił się do Boga i Bóg uleczył Abimelecha, oraz żonę jego i służące jego, iż rodziły. [18] »Albowiem Wiekuisty zawarł zupełnie wszystkie żywoty domu Abimelecha, z powodu Sary, żony Abrahama. 
«  1 Księga Mojżeszowa 19 1 Księga Mojżeszowa 20 1 Księga Mojżeszowa 21  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.