Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 21
«  1 Księga Mojżeszowa 20 1 Księga Mojżeszowa 21 1 Księga Mojżeszowa 22  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wiekuisty wspomniał na Sarę, jak zapowiedział i Wiekuisty uczynił Sarze, jak rzekł: [2] »Sara poczęła i urodziła Abrahamowi syna na starość jego – o tej porze, którą zapowiedział Bóg. [3] »Abraham nazwał syna swego, który narodził się jemu, którego urodziła mu Sara, – Izakiem [Jicchak]. [4] »I Abraham dokonał obrzezania Syna swego Izaka w wieku dni ośmiu tak, jak mu przykazał Bóg. [5] »Abraham był w wieku stu lat, gdy narodził mu się syn jego Izak. [6] »A Sara rzekła: Bóg nabawił mnie śmiechu [cěchōk], ktokolwiek usłyszy, naśmieje się [jicăchak] ze mnie”, [7] »i powiedziała: „Któżby był mówił Abrahamowi: „Sara karmi dzieci”, iż urodziłam syna na starość jego”. [8] »Kiedy dziecko podrastało i zostało odłączone, sprawił Abraham wielką ucztę w dniu, w którym odłączono Izaka. [9] »Razu pewnego Sara ujrzała syna egipcjanki Hagary, którego ona urodziła Abrahamowi, szydzącego, [10] »i rzekła do Abrahama: „Wygnaj tę dziewkę i syna jej, albowiem nie będzie dziedziczył syn tej dziewki z moim synem Izakiem”. [11] »To wydawało się bardzo niewłaściwem Abrahamowi w sprawie syna jego. [12] »Ale Bóg rzekł do Abrahama: „Niech ci się to nie wydaje niewłaściwem w odniesieniu do chłopca i do służącej twojej; cokolwiek Sara powie tobie – słuchaj mowy jej, albowiem po Izaku nazywać będą potomstwo twoje. [13] »Ale też i syna dziewki tej uczynię narodem, ponieważ z ciebie pochodzi”. [14] »Wczesnym rankiem wziął Abraham chleb i łagiew wody i dał Hagarze, położył jej na barki, oraz chłopca i odprawił ją. Ona poszła i błąkała się w pustyni Berseby [Běērszeba]. [15] »Niebawem wyszła woda z łagwi, zaczem porzuciła dziecko pod jednym z krzaków, [16] »odeszła i usiadła sobie opodal daleko – jak wystrzał z łuku, albowiem mówiła sobie: niech nie patrzę, jak umiera dziecko. Potem usiadła opodal i zapłakała głośno. [17] »A Bóg wysłuchał głosu tego chłopca i anioł Boga zawołał z niebios na Hagarę i rzekł do niej: „Co tobie Hagaro? Nie trwóż się, albowiem Bóg słyszał głos twego chłopca, tam gdzie on jest. [18] »Wstań, podnieś tego chłopca, ujmij go swoją ręką, albowiem uczynię go wielkim narodem”. [19] »Bóg otworzył oczy jej i ujrzała zbiornik wody, postąpiła, napełniła łagiew wodą i napoiła chłopca. [20] »Bóg był z chłopcem; on podrósł, osiadł w pustyni i był strzelcem-łucznikiem. [21] »On zamieszkał w pustyni Paranu i matka wzięła dlań żonę z Egiptu. [22] »W owym czasie działo się, iż do Abrahama rzekł Abimelech, oraz dowódca wojsk jego Pichol, mówiąc: „Bóg jest z tobą we wszystkiem, co czynisz; [23] »przysięgnijże mi tu na Boga teraz, że nie będziesz sprzeniewierzał się ani mnie, ani synowi mojemu; iż wedle życzliwości, którą wyświadczałem względem ciebie, będziesz postępował ze mną i z krajem, w którym przebywałeś”. [24] »Abraham odrzekł: „będę przysięgał”. [25] »Ale Abraham wytykał też Abimelechewi w sprawie zbiornika wody, który zagrabili słudzy Abimelecha. [26] »Abimelech odrzekł: „Ja nie wiem, kto popełnił to, ty nie powiedziałeś mi, a ja też nie słyszałem, chybaże dziś”. [27] »Abraham wziął owce i dał je Abimelechowi i obaj zawarli przymierze. [28] »Abraham postawił siedem [szeba] jagniąt osobno. [29] »A Abimelech rzekł do Abrahama: „Cóż znaczy siedem jagniąt tych, które ustawiłeś osobno?” [30] »na co on rzekł: „Siedem jagniąt przyjm zaprawdę odemnie, ażeby były mi świadectwem, iż wykopałem zbiornik ten”. [31] »Dlatego nazwano miejscowość tę Bersabą [Běērszeba], albowiem obaj tam przysięgli [niszběū]. [32] »Skoro zawarli przymierze w Bersabie, wstał Abimelech i dowódca wojsk jego Pichol i wrócili do Kraju Filistyńczyków [Pělisztim]. [33] »On [=Abraham] zaś zasadził tamaryskę w Bersabie i wzywał tam Imienia Wiekuistego Boga Wiecznego. [34] »Abraham przebywał długie czasy w Kraju Filistyńczyków. 
«  1 Księga Mojżeszowa 20 1 Księga Mojżeszowa 21 1 Księga Mojżeszowa 22  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.