Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 25
«  1 Księga Mojżeszowa 24 1 Księga Mojżeszowa 25 1 Księga Mojżeszowa 26  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Abraham pojął jeszcze żonę, której na imię było Kětūra [2] »Ona urodziła mu Zymrana, Jokszana, Mědāna, Midjana, Jiszbaka i Szucha. [3] »Jokszanowi urodził się Szěbā i Dědān, Synami Dědāna byli Aszszurejczycy, Lětūszejczycy i Lěummejczycy, [4] »a synami Midjana: Efa, Efer, Chănōch, Abida i Eldāā. – Wszyscy ci byli Synami Kětūry. [5] »Abraham dał Izakowi wszystko, co posiadał, [6] »zaś synom nałożnic, które Abraham miał, dał Abraham podarunki, i odprawił ich, póki był żyw jeszcze, od syna swego Izaka ku wschodowi, do Kraju Wschodniego [Kedemu]. [7] »Te są oto dnie lat życia Abrahama, które przeżył: lat sto siedemdziesiąt i pięć. [8] »Abraham skończył i umarł w szczęśliwej sędziwości, stary, syt życia i został przyjęty do ludu swojego. [9] »Synowie jego Izak i Ismael pochowałi go w Jaskini Machpeli, w polu Efrona, syna Cochara Chittejczyka, naprzeciwko Mamre. [10] »W owem polu, które Abraham kupił od Synów Cheta: tam pochowano Abrahama i żonę jego Sarę. [11] »Po śmierci Abrahama działo się, iż Bóg błogosławił synowi jego Izakowi. Izak mieszkał przy studni Lachajroi. [12] »Oto są dzieje potomków Ismaela, syna Abrahama, którego urodziła Abrahamowi służebnica Sary, egipcjanka Hagara. [13] »Te są imiona synów Ismaela wedle ich imion i wedle rodowodów ich: pierworodny Něbajōt, oraz Kēdār, Adběēl, Mibsam, [14] »Miszma, Duma, Massa, [15] »Chădad, Tēma, Jětur, Nāfisz i Kēděma. [16] »Ci są Synami Ismaela i te są ich imiona w osadach ich i w zagrodach ich, dwunastu książąt wedle plemion ich. [17] »Te są oto lata życia Ismaela: lat sto trzydzieści siedem. On skończył i umarł i został przyjęty do ludu swojego. [18] »Oni przebywali od Chăwili aż do Szuru, który znajduje się przy Egipcie, – aż dojdziesz do Aszszuru; rozłożył się u boku wszystkich braci swoich. [19] »Oto są dzieje potomków Izaka, syna Abrahama: Abrahamowi urodził się Izak. [20] »Izak był w wieku lat czterdziestu, gdy pojął Rebekę, córkę Aramejczyka [Ărammi] Bětūēla z Paddan’aramu, siostrę Aramejczyka Labana. [21] »Izak modlił się do Boga Wiekuistego względem swojej żony, ponieważ była bezdzietną. Wiekuisty dał mu się ubłagać i żona jego Rebeka poczęła. [22] »Gdy trącały się dzieci w jej łonie, rzekła: „Jeżeli tak, dlaczegoż ja to?” i poszła pytać się Wiekuistego, [23] »a Wiekuisty rzekł do niej: „Dwa są narody w twojem łonie, dwa ludy rozłączają się już od żywota twego; lud będzie możniejszy od ludu: młodszemu będzie służył starszy”. [24] »Gdy nadszedł czas jej dla porodu, a oto we wnętrzu jej bliźnięta. [25] »Pierwszy wyszedł czerwonawy, cały jak kosmata szata; nazwano go Ezawem [Esaw]. [26] »Potem wyszedł jego brat, a ręka jego trzymała piętę Ezawa; nazwano go Jakóbem. Izak był w wieku lat sześćdziesięciu, gdy się narodzili jemu. [27] »Chłopcy podrośli i Ezaw stał się mężem biegłym w myślistwie, mężem pola, zaś Jakób – mężem prawym, mieszkającym w namiocie. [28] »Izak miłował Ezawa, gdyż upolowaną zwierzynę spożywał, Rebeka zaś kochała Jakóba. [29] »Pewnego razu zgotował Jakób potrawę i Ezaw nadszedł z pola, będąc strudzony, [30] »a Ezaw rzekł do Jakóba: „Nakarm mnie, proszę, tem oto tak bardzo czerwonem [adom], albowiem jestem strudzony” dlatego nazwano go Edomem [= Rudym]. [31] »Lecz Jakób rzekł: „Sprzedaj mi teraz pierworodztwo twoje”. [32] »Nato rzekł Ezaw: „Ja oto chodzę na śmierć, więc pocóż mi to pierworodztwo?” [33] »A Jakób rzekł: „Przysięgnij miże teraz”, on zaś przysiągł i sprzedał Jakóbowi pierworodztwo swoje. [34] »Jakób dał Ezawowi chleb i potrawę z soczewicy, a on jadł i pił, wstał i poszedł; tak wzgardził Ezaw pierworodztwem. 
«  1 Księga Mojżeszowa 24 1 Księga Mojżeszowa 25 1 Księga Mojżeszowa 26  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.