Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 3
«  1 Księga Mojżeszowa 2 1 Księga Mojżeszowa 3 1 Księga Mojżeszowa 4  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wówczas wąż był bardziej chytry, aniżeli wszystkie zwierzęta polne, które Bóg Wiekuisty uczynił, i on rzekł do Kobiety: „Albo też, Bóg rzekł: Nie spożywajcie z żadnego drzewa Ogrodu?” [2] »Kobieta odrzekła wężowi: „Będziemy spożywać owoce drzew Ogrodu, [3] »zaś co do owoców Drzewa w środku Ogrodu, rzekł Bóg: „Nie spożywajcie zeń i nie tykajcie go się, bo może pomrzecie”. [4] »Nato wąż powiedział Kobiecie: „Nie zemrzecie śmiercią, [5] »lecz Bóg wie, iż skoro będziecie z niego spożywać, otworzą się oczy wasze i będziecie niby Bóg, wiedzący, co jest dobre, a co złe jest. [6] »Kobieta spostrzegła, iż to Drzewo dobrem jest do spożywania, że ono rozkosznem jest dla oka, i że Drzewo to pożądanem jest dla rozumienia, więc wzięła owoc jego i jadła, i dała też mężowi swojemu obok siebie i on jadł. [7] »Oczy obojga rozwarły się i poznali, że są nadzy; więc zeszyli liście figowe i zrobili sobie przepaski. [8] »Wtem usłyszeli głos Boga Wiekuistego, rozlegający się w Ogrodzie z powiewem dziennym i Człowiek [Adam] ukrył się z żoną swoją przed Bogiem Wiekuistym wśród drzew Ogrodu. [9] »Bóg Wiekuisty zawołał na Adama i rzekł do niego: „Gdzież jesteś?” [10] »„Usłyszałem głos Twój w Ogrodzie”, – odrzekł, „więc strwożyłem się, ponieważ jestem nagi i ukryłem się”. [11] »A On rzekł na to: „Któż powiedział ci, żeś nagi? Czy może spożyłeś z Drzewa, z którego zabroniłem ci spożywać?” [12] »Adam odrzekł: „Kobieta, którą umieściłeś obok mnie ona dała mi z Drzewa tego, więc jadłem”. [13] »Wtedy Bóg Wiekuisty rzekł do Kobiety: „Co to zrobiłaś?” Kobieta odrzekła: „Wąż mnie omamił, więc jadłam”. [14] »Nato Bóg Wiekuisty rzekł do węża: „Ponieważ popełniłeś to, bądź przeklęty z pośród wszelkiego bydła i z pośród zwierząt wszelakich polnych; brzuchem twoim będziesz chodził i żywił się prochem przez wszystkie dnie życia twojego. [15] »Wzniecę nienawiść pomiędzy tobą, a tą Kobietą, między potomstwem twojem, a potomstwem jej; ono ci będzie razić głowę, a ty je będziesz raził w piętę”. [16] »Do Kobiety zaś rzekł On: „Będę mnożył bardzo bóle brzemienności twojej, z bólem rodzić będziesz dzieci, do małżonka twoje pożądanie, a on będzie rządził tobą”. [17] »A do Człowieka [Adama] rzekł: „Ponieważ usłuchałeś mowy żony twej i spożyłeś z Drzewa, o ktorem przykazałem ci, mówiąc: „Nie spożywaj zeń”, przeklętą ziemia gwoli tobie, w utrapieniu będziesz z niej się żywił przez wszystkie dnie twojego życia, [18] »będzie osty rodzić ci i ciernie; będziesz ziele jadał polne, [19] »i w pocie oblicza twego będziesz chleb spożywał do czasu powrotu twojego do ziemi, albowiem z niej zostałeś wzięty, bo ty z prochu jesteś i ty do prochu wrócisz. [20] »Adam nazwał żonę swoją Ewą [Chawwa), ponieważ ona pramatką wszystkiego, co żyje [Chaj]. [21] »Bóg Wiekuisty sprawił Adamowi i żonie jego odzienie ze skóry i wdział je na nich. [22] »I Bóg Wiekuisty rzekł: „Oto stał się Człowiek [Adam], jak jeden z nas, co do znajomości dobrego i złego, a teraz może sięgnie ręką swoją i też weźmie z Drzewa Życia, zje i będzie żył na wieki”. [23] »Bóg Wiekuisty wyprawił go tedy z Ogrodu Edenu, ażeby uprawiał ziemię, z której został wzięty. [24] »On wygnał Adama, a cherubów [Kěrūb] umieścił na wschód od Ogrodu Rozkoszy [Ganeden], z wirującym mieczem płomiennym, ażeby bronić przystępu do Drzewa Życia. 
«  1 Księga Mojżeszowa 2 1 Księga Mojżeszowa 3 1 Księga Mojżeszowa 4  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.