Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 33
«  1 Księga Mojżeszowa 32 1 Księga Mojżeszowa 33 1 Księga Mojżeszowa 34  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Jakób podniósł oczy swoje i ujrzał, a oto Ezaw nadciąga, a z nim razem mężów czterysta, więc rozdzielił dzieci: przy Lei, przy Racheli i przy obu służebnicach [2] »i ustawił na przedzie służebnice z dziećmi ich, za niemi Leę z dziećmi jej, a w tyle za niemi Rachelę z Józefem. [3] »Sam zaś wyszedł przed niemi i pokłonił się siedem razy ku ziemi, aż przystąpił do brata swojego. [4] »Ezaw pobiegł na spotkanie jego, uścisnął go, padł mu na szyję i całował go i obaj płakali. [5] »Skoro podniósł oczy swoje, ujrzał kobiety i dzieci te i rzekł: „Kim są ci przy tobie?”, a on rzekł: „Dzieci, któremi Bóg obdarzył sługę twego”. [6] »Następnie przystąpiły służebnice, same z dziećmi swemi i pokłoniły się; [7] »potem przystąpiła Lea z dziećmi swemi i pokłoniły się, a nakoniec przystąpił Józef z Rachelą i pokłonili się. [8] »On [Ezaw] rzekł: „A czem ci cały obóz ten, który napotkałem”, on [Jakób] zaś odrzekł: „Ażeby znaleźć łaskę u pana mojego”. [9] »Nato Ezaw rzekł: „Ja sam posiadam dosyć, bracie mój! Miej ty, co posiadasz”. [10] »A Jakób odpowiedział: „Ależ nie! Jeśli znalazłem łaskę u ciebie, przyjmiesz dar mój odemnie, albowiem oglądałem wszak oblicze twoje, jakgdybym oglądał oblicze istoty Boskiej, a ty byłeś łaskaw dla mnie. [11] »Przyjm więc pozdrowienie moje, które przyniesiono tobie, albowiem Bóg był łaskaw na mnie i posiadam wszystko”. On nalegał na niego, więc przyjął [12] »i rzekł: „Wyruszym i pójdziem, a ja pójdę obok ciebie”. [13] »Ale on [Jakób] rzekł do niego: „Pan mój wie, iż dzieci są wątłe, trzoda zaś i rogacizna dojne są u mnie, niechby popędzono ich przez jeden dzień, a cała trzoda ta wyginie. [14] »Niechajże pan mój pójdzie przed sługą swoim, a ja będę prowadził się powoli stosownie do bydła, które tu przedemną; – i stosownie do dzieci, – aż przybędę do Seiru, do pana mojego”. [15] »Nato rzekł Ezaw: „Pozostawię ja przy tobie trochę ludzi z hufca, który mam przy sobie”, on zaś rzekł: „Nacóż to, obym tylko znalazł łaskę u mojego pana”. [16] »Ezaw zawrócił dnia owego na drogę swą ku Seirowi, [17] »zaś Jakób podążył do Sukkotu, tam zbudował dom dla siebie, a dla dobytku swego wzniósł szałasy [sukkot]; dlatego nazwał miejscowość tę: „Sukkot”. [18] »Jakób przybył bez uszczerbku do miasta Sychemu [Szěchem], które znajduje się w Kraju Kanaanejskim, – gdy wracał z Paddanaramu – rozłożył się pod miastem [19] »i nabył kawał pola, na którem rozbił namiot swój, od Synów Chamora, ojca Szechema, za sto kěsyt. [20] »Tam wystawił on ołtarz i nazwał go: „Wszechmocny Bóg Izraela”. 
«  1 Księga Mojżeszowa 32 1 Księga Mojżeszowa 33 1 Księga Mojżeszowa 34  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.