Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 49
«  1 Księga Mojżeszowa 48 1 Księga Mojżeszowa 49 1 Księga Mojżeszowa 50  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wówczas zawezwał Jakób synów swoich i rzekł: „Zbierzcie się, a ja zapowiem wam, co was spotka na końcu dni. [2] »Zbierzcie się i słuchajcie, synowie Jakóba! Posłuchajcie ojca swojego Izraela: [3] »Rubinie! Pierworodnym jesteś moim, siłą moją i zaczątkiem mocy mojej, – dostojeństwem wyróżniony i potęgą wyróżniony. [4] »Lecz była popędliwość, jak u wody, więc nie będziesz wyróżniony, albowiem wystąpiłeś na łoże ojca swojego, znieważyłeś tedy łoże me wysokie. [5] »Szymon i Lewi – to bracia! Narzędzia rozboju są ich pokrewieństwem. [6] »Do rady ich niech nie wchodzi dusza moja, a ze zborem ich niech się nie jednoczy moja cześć, albowiem w gniewie swym zabili męża, a w swawoli swej kaleczyli wołu. [7] »Niech przeklętym będzie gniew ich, ponieważ jest zawzięty i zapalczywość ich, gdyż stała się okrutną. Rozdzielę ich w Jakóbie i rozprószę ich w Izraelu. [8] »Judo! Hołdować będą tobie bracia twoi, ręka twa na karku wrogów twoich; – będą bili pokłon tobie synowie ojca twego. [9] »Lwięciem młodem jesteś, Judo! – gdy wracasz synu mój od łupu; klęknie, siądzie, jak lew, jak lwica; – któż go z miejsca ruszy?! [10] »Nie ustąpi berło od Judy, ani prawodawca od stóp jego, dopóki nie przybędzie do Szylo [Silo], a u niego zebranie narodów. [11] »Do [jednej] winnej macicy zaprzęga osła swego, do gałązki – źrebię swej oślicy; będzie szaty swoje prał we winie, w czerwieni winogron odzież swoją. [12] »Oczy czerwone od wina, a zęby białe od mleka. [13] »Zebulun nad brzegiem mórz osiądzie, on nad brzegiem przy okrętach, a granica jego pod Sydonem [Cidōn]. [14] »Isachar – osioł to kościsty, przysiada między korytami. [15] »Upatrzył spoczynek, iż dobry, i krainę, iż przyjemna, więc pochylił barki swoje, ażeby znosić i zaczął odrabiać daninę. [16] »Dan będzie sądzić lud swój, jak jeden ze szczepów Izraela. [17] »Niech Dan będzie wężem przy drodze, żmiją przy ścieżce, która kąsa stopy rumaka, iż jeździec jego pada w tył. [18] »Zbawienia twego wyczekuję, o Wiekuisty! [19] »Gad – hufce będą nań nacierać, lecz on odpierać będzie wstecz. [20] »O Aszerze: Tłustym jest jego chleb; on będzie wydawał przysmaki królewskie. [21] »Naftali – łanią chyżą; wydaje piękne słowa. [22] »Józef, jak latorośl płodna, płodna latorośl przy źródle, po murze pną się latorośle. [23] »Napełnili go goryczą, strzelali weń, znienawidzili go łucznicy. [24] »Ale mocno siedzi jego łuk, ramiona jego rąk ruszają się potężnie z woli Boga Jakóba; – stąd jest pasterzem szczepu Izraela, [25] »od Boga ojca twojego, Który będzie cię wspomagał, od Wszechmocnego, Który będzie błogosławił tobie: błogosławieństwami niebios z góry, błogosławieństwami głębin, które rozłożyły się u dołu, i błogosławieństwami piersi i żywota. [26] »Błogosławieństwa ojca twego przewyższają błogosławieństwa rodzicieli moich aż po granice wzgórz odwiecznych: niech one znijdą na głowę Józefa i na ciemię uwieńczonego pośród braci swoich. [27] »Benjamin – drapieżnym wilkiem, rankiem pożera łup, a wieczorem rozdziela zdobycz”. [28] »Wszystkich oto plemion tych [Synów] Izraela – dwanaścioro. – To jest oto, co rzekł ojciec do nich i błogosławił im, każdemu wedle błogosławieństwa błogosławił im. [29] »On oznajmił wolę swoją im i rzekł do nich: „Ja przyłączę się do ludu mego; – pochowajcie mnie przy ojcach moich w jaskini, która znajduje się w polu Chittejczyka Efrona, [30] »w jaskini owej, – która znajduje się w Polu Machpeli, które znajduje się naprzeciw Mamre, w Kraju Kanaanejskim, – a którą Abraham kupił wraz z polem od Chittejczyka Efrona na dziedziczny grób, [31] »tam gdzie pochowano Abrahama i małżonkę jego Sarę, tam gdzie pochowano Izaka i małżonkę jego Rebekę i tam gdzie pochowałem Leę, [32] »kupnem pola, oraz jaskini, która w niem znajduje się, od Synów Cheta. [33] »Gdy Jakób zakończył oznajmianie woli swojej synom swoim, wciągnął nogi swoje do łóżka, umarł i przyłączył się do ludu swego. 
«  1 Księga Mojżeszowa 48 1 Księga Mojżeszowa 49 1 Księga Mojżeszowa 50  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.