Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 6
«  1 Księga Mojżeszowa 5 1 Księga Mojżeszowa 6 1 Księga Mojżeszowa 7  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wówczas działo się, kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi i rodziły im się córki, [2] »iż synowie Boscy upatrzyli sobie córki człowiecze, iże pięknemi są i wzięli sobie za żony, którekolwiek sobie upodobali. [3] »I Wiekuisty rzekł: „Nie będzie duch Mój walczył z człowiekiem na wieki, ponieważ on wszak jest i ciałem; dnie jego niech będą lat sto i dwadzieścia”. [4] »Wonczas byli olbrzymi na ziemi, tak też i później, ponieważ przystępowali synowie Boscy do córek człowieczych i one rodziły im; ci to mocarze głośni oddawna. [5] »Wiekuisty widział, iż złość człowieka wzmogła się na ziemi i że wszystkie zamiary i myśli umysłu jego są tylko złe bezustannie, [6] »więc On [Bóg] żałował, iż uczynił człowieka i ubolewał w Umie Swoim, [7] »i On [Wiekuisty] rzekł: „Zgładzę człowieka, którego stworzyłem, z powierzchni ziemi, człowieka i zwierzęta i płazy i ptactwo niebieskie, ponieważ żałuję, iżem ich utworzył”. [8] »Atoli Noe znalazł łaskę u Wiekuistego. [9] »Oto dzieje [potomków] Noego: Noe był mężem prawym i nieskazitelnym w pokoleniu swojem i on postępował z Bogiem. [10] »Noe miał trzech synów: Szema, Chama i Jefeta. [11] »Wówczas ziemia skaziła się przed Bogiem i ziemia stała się pełną bezprawia. [12] »Bóg widział ziemię, iż stała się skażoną, ponieważ istoty cielesne wszelakie wypaczyły postępowanie swe na ziemi, [13] »i On [Bóg] rzekł do Noego: „Koniec wszystkiego ciała nadszedł przedemną, ponieważ ziemia napełniła się bezprawiem z powodu nich, więc zgładzę ich ze ziemi. [14] »Sporządź sobie arkę z drzewa gofrowego, przedziel arkę na przegrody i oblep ją smołowcem wewnątrz i zewnątrz. [15] »I tak ją oto zrobisz: długość arki – trzysta łokci, szerokość jej – pięćdziesiąt łokci, a wysokość jej – trzydzieści łokci. [16] »W arce zrobisz otwór, i będziesz ją zwężał ku górze aż na łokieć, zaś drzwi arki zrobisz jej z boku, piętro dolne w niej zrobisz i wtóre i trzecie. [17] »A Ja oto sprowadzę potop wody na ziemię, ażeby zgładzić wszystkie istoty cielesne pod niebem, które mają w sobie dech żywota; wszystko, co na ziemi jest, niech zginie. [18] »Ale ustanowię przymierze Swoje z tobą i wejdziesz do arki ty, oraz synowie twoi i żona twoja i żony synów twoich z tobą, [19] »też ze wszystkiego, co żywe, z wszystkich istot cielesnych po parze z każdej wprowadzisz do arki, ażeby zachować je z tobą: samiec i samica niech będą. [20] »Z ptactwa według rodzajów jego, ze zwierząt według rodzajów ich, z wszelkich płazów ziemi: – po parze z każdego niech wejdą do ciebie, ażeby zachować je przy życiu. [21] »Ty zaś zabierz z sobą z każdej strawy, co jest jadalne i nagromadź u siebie, ażeby służyło na pokarm tobie i im”. [22] »I Noe wykonał: wszystko, jak Bóg mu przykazał, uczynił. 
«  1 Księga Mojżeszowa 5 1 Księga Mojżeszowa 6 1 Księga Mojżeszowa 7  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.