Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 7
«  1 Księga Mojżeszowa 6 1 Księga Mojżeszowa 7 1 Księga Mojżeszowa 8  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Wówczas Wiekuisty rzekł do Noego: „Wejdź do arki, ty, oraz cały dom twój, albowiem upatrzyłem ciebie wśród pokolenia tego, jako sprawiedliwego przedemną. [2] »Z każdego bydlęcia czystego zabierzesz, ze sobą po siedmioro: samca i samicę, zaś ze zwierząt nieczystych po parze: samca i samicę. [3] »Również z ptactwa niebieskiego po siedmioro: samca i samicę, ażeby zachować potomstwo na powierzchni całej ziemi. [4] »Albowiem za dni jeszcze siedem ześlę deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy i zgładzę z powierzchni ziemi wszystek byt, który uczyniłem”. [5] »I Noe wykonał wszystko, jak mu Wiekuisty przykazał. [6] »Noe miał sześćset lat, gdy nastały wody potopu na ziemi. [7] »I Noe wszedł do arki, a z nim synowie jego, żona jego i żony synów jego przed wodami potopu. [8] »Z bydła czystego, ze zwierząt nieczystych, z ptactwa, oraz z wszystkiego, co pełza po ziemi, [9] »po parze weszły do Noego do arki: samiec i samica, jak Bóg przykazał Noemu. [10] »Po upływie dni siedmiu działo się, iż wody potopu nastały na ziemi. [11] »W roku sześćsetnym życia Noego, drugiego miesiąca, siedmnastego dnia w miesiącu: dnia tego rozwarły się wszystkie źródła otchłani bezmiernej i otworzyły się spusty niebios, [12] »i deszcz padał na ziemię przez dni czterdzieści i nocy czterdzieści. [13] »Tego właśnie dnia wszedł Noe do arki, i Szem, Cham i Jefet, synowie Noego, oraz żona Noego i trzy żony synów jego z nimi; [14] »oni i wszelaka zwierzyna według gatunków jej i bydło wszelakie według gatunków jego, i wszystkie płazy, pełzające po ziemi według gatunków ich, i ptactwo wszelakie według jego gatunków, wszelki ptak skrzydlaty, [15] »weszli do Noego do arki po parze z każdej istoty cielesnej, mającej w sobie dech życia. [16] »A co weszło, po samcu i samicy weszło z każdej istoty cielesnej tak, jak mu [Noemu] Bóg przykazał, – i Wiekuisty zamknął za nim. [17] »I potop był na ziemi przez dni czterdzieści; wody wezrbrały i podniosły arkę, która uniosła się wysoko nad ziemią. [18] »Następnie wzmogły się wody i wezbrały bardzo na ziemi, a arka pływała po powierzchni wód. [19] »A kiedy wody wzmogły się jeszcze bardziej na ziemi, zostały zakryte wszystkie góry najwyższe, znajdujące się pod całem niebem. [20] »Piętnaście łokci wzwyż wzmogły się wody po tem, iż góry zostały zakryte. [21] »I wyginęły wszystkie istoty cielesne, poruszające się po ziemi: z ptactwa, z bydła, ze zwierząt, z płazu wszelakiego, poruszającego się na ziemi, oraz ludzkość cała. [22] »Wszystko, co miało w nozdrzach swoich tchnienie tchu życia, z wszystkiego, co było na lądzie, – wymarło. [23] »I zgładził wszystek byt, znajdujący się na powierzchni ziemi: ludzi i zwierzęta i płazy i ptactwo niebieskie, zostali zgładzeni ze ziemi; sam tylko Noe pozostał i co z nim było w arce. [24] »A wody były przemożne na ziemi przez dni sto i pięćdziesiąt. 
«  1 Księga Mojżeszowa 6 1 Księga Mojżeszowa 7 1 Księga Mojżeszowa 8  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.