Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 1 Księga Mojżeszowa » Rozdział 9
«  1 Księga Mojżeszowa 8 1 Księga Mojżeszowa 9 1 Księga Mojżeszowa 10  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Bóg błogosławił Noemu i synom jego i rzekł do nich: „Rozradzajcie i rozmnażajcie się i wypełnijcie ziemię. [2] »Bojaźń przed wami i strach wasz niech padają na wszystkie zwierzęta ziemi i na wszystkie ptaki niebieskie; wraz ze wszystkiem, czem roi się ziemia i wraz z wszystkiemi rybami morza w moc waszą one zostały oddane. [3] »Cokolwiek się rusza i żyje na pożywienie wam będzie, jak ziele trawiaste oddałem wam je wszystkie. [4] »Wszakże nie spożywajcie istoty cielesnej z życiem jej, z krwią jej. [5] »W szczególności będę poszukiwać krwi waszej w waszych osobach, będę dochodził jej u każdego zwierzęcia, będę dochodził życia człowieka u człowieka, brata jego. [6] »Kto krew przeleje człowieka, – krew jego przelaną zostanie przez ludzi, albowiem na obraz Boży On uczynił człowieka. [7] »A wy rozradzajcie i rozmnażajcie się, rozpleniajcie się na ziemi i stawajcie się coraz liczniejszymi na niej”. [8] »Następnie Bóg rzekł do Noego i do synów jego z nim, mówiąc: [9] »„Ja oto ustanowię przymierze Swoje z wami i z potomstwem waszem po was, [10] »oraz z wszystkiemi istotami żyjącemi, które są z wami: z ptactwa, z bydła i ze zwierząt wszelakich ziemi, które są z wami, z wszystkiem, co wyszło z arki z pośród zwierząt wszelakich ziemi. [11] »Ja dotrzymam przymierza Swego z wami: już więcej nie będą wytracone wszystkie istoty cielesne przez wody potopu, nie będzie już więcej potopu dla niszczenia ziemi”. [12] »I On [Bóg] rzekł: „Oto znak przymierza, który ustanawiam pomiędzy mną a wami, oraz wszystkiemi istotami żyjącemi, które są z wami – na wieczne czasy. [13] »Kładę łuk Mój na obłokach, ażeby był znakiem przymierza pomiędzy mną a ziemią. [14] »I będzie: ilekroć zasnuje się obłok nad ziemią i ukaże się łuk na obłokach, [15] »wspomnę na przymierze Swoje, które jest pomiędzy Mną, a wami i wszystką istotą żywą w ciele wszelakiem, i nie będą już więcej stawać się wody potopem dla niszczenia wszelkiej istoty cielesnej. [16] »Łuk będzie na obłokach, a Ja spojrzę nań, ażeby wspomnieć na przymierze wieczyste pomiędzy Bogiem, a wszelką żywą istotą w ciele wszelakiem, które istnieje na ziemi”. [17] »I Bóg rzekł do Noego: „To jest znak przymierza które ustanowiłem pomiędzy Mną a wszelką istotą cielesną, która istnieje na ziemi”. [18] »Synowie Noego, którzy wyszli z arki. byli: Szem, Cham i Jefet, a Cham był ojcem Kanaana [Kenaan]. [19] »Ci trzej byli synami Noego, z nich zaludniła się cała ziemia. [20] »Noe był pierwszy, jako mąż roli, iż zasadził winnicę. [21] »On napił się wina, odurzył się, i obnażył się wewnątrz namiotu swojego. [22] »Cham, ojciec Kanaana, widział srom ojca swojego i opowiedział to obu braciom swoim na dworze. [23] »Szem i Jefet wzięli szatę i włożyli sobie obaj na ramię, podeszli wstecz i zakryli srom ojca swojego; odwrócone były ich twarze i nie widzieli sromu ojca ich. [24] »Noe obudził się po winie swojem i dowiedział się, jak z nim postąpił syn jego najmłodszy. [25] »Więc rzekł: „Kanaan niech będzie przeklęty, sługą sług niech będzie braciom swoim. [26] »Niech będzie błogosławiony Wiekuisty i niech im Kanaan będzie sługą. [27] »Niechaj Bóg rozprzestrzeni Jefetowi i niech przebywa w namiotach Szema, a Kanaan niech im będzie sługą”. [28] »Noe żył po potopie trzysta pięćdziesiąt lat. [29] »Wszystkie dnie Noego wynosiły dziewięćset pięćdziesiąt lat i umarł. 
«  1 Księga Mojżeszowa 8 1 Księga Mojżeszowa 9 1 Księga Mojżeszowa 10  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.