Teksty » Mieses - Pięcioksiąg » 2 Księga Mojżeszowa » Rozdział 11
«  2 Księga Mojżeszowa 10 2 Księga Mojżeszowa 11 2 Księga Mojżeszowa 12  »
Kliknij na numerze wersetu, aby zobaczyć porównanie tłumaczeń
 
Pokaż oryg. numery wersetówUkryj numery wersetówKażdy werset od nowej linii
[1] »Następnie Wiekuisty rzekł do Mojżesza: „Jeszcze jeden cios przywiodę na Faraona i na Egipt. Potem on odprawi was stąd, a gdy odprawiał będzie was, całkowicie stąd wypędzi was. [2] »Przemówże wobec ludu tego, ażeby [wypraszali sobie – każdy od bliźniego swego, każda od bliźniej swojej – przedmioty ze srebra i przedmioty ze złota”. [3] »Wiekuisty udzielił ludowi temu życzliwości u Egipcjan; a też Mojżesz, mąż ten, sam był poważany bardzo w Kraju Egipskim u sług Faraona i u ludu. [4] »Wówczas rzekł Mojżesz: „Tak rzekł Wiekuisty: „Gdy będzie północ, Ja wystąpię wśród Egiptu: [5] »każdy pierworodny zemrze w Kraju Egipskim, od pierworodnego syna Faraona, który zasiadać ma na tronie jego, aż do pierworodnego syna służebnicy, która stoi za żarnami, oraz wszystkie pierworodne z bydła. [6] »Nastanie wielki lament w całym Kraju Egipskim, jakiego nie było i jaki nie powtórzy się, [7] »zaś przeciwko ogółowi Synów Izraela nawet pies nie będzie ostrzył języka swego, ani przeciw człowiekowi, ani też [przeciw] bydlęciu, – ażebyście poznali, jak Wiekuisty rozróżnia pomiędzy Egiptem a Izraelem”. [8] »Wszyscy słudzy twoi, ci oto będą zstępować ku mnie i będą bili mi pokłony, mówiąc: „Wynijdź ty [sc. „na wolność”], oraz wszystek lud, który jest za tobą. Potem wyjdę” [sc. na wolność]. – On [sc. rzekłszy to] wyszedł od Faraona, rozgniewany srodze. [9] »Wiekuisty rzekł do Mojżesza: „Faraon nie będzie słuchał was, ażeby stawały się liczniejsze cudy moje w Kraju Egipskim”. [10] »Mojżesz i Aron dokonywali wszystkich cudów tych przed Faraonem, ale Wiekuisty uczynił zatwardziałem serce Faraona, iż nie zwolnił Synów Izraela ze swojego kraju. 
«  2 Księga Mojżeszowa 10 2 Księga Mojżeszowa 11 2 Księga Mojżeszowa 12  »


 Opis prezentowanego tekstu: Pięcioksiąg Mojżesza w języku hebrajskim z przekładem polskim rabina D-ra Józefa Miesesa, Naczelnego Rabina Wojsk Polskich. Przemyśl Wydawnictwo i Księgarnia Symcha Freund, 1931. Tekst opracowany przez Bibliepolskie.pl - na podstawie egzemplarza Biblioteki Narodowej w Warszawie.